Norma nie podaje wielkości odstępu separującego, należy go wyliczyć

Często podczas wykonywania urządzenia piorunochronnego nie dostrzega się zagrożenia związanego ze zbytnim zbliżeniem się elementów LPS do innych urządzeń na dachu.

Norma nie podaje wielkości odstępu separującego, należy go wyliczyć

Często podczas wykonywania urządzenia piorunochronnego nie dostrzega się zagrożenia związanego ze zbytnim zbliżeniem się elementów LPS do innych urządzeń na dachu.

Problem z brakiem znajomości problematyki odstępów separujących może wystąpić w przypadku, gdy wykonawca przystępując do realizacji LPS według projektu, znajduje w nim następujący zapis: „Urządzenia na dachu chronić za pomocą zwodów pionowych i poziomych, zachowując normatywne odstępy izolacyjne”. Jeżeli jednak sięgniemy do normy EN 62305, to nie znajdziemy tam żadnych zapisów określających, ile centymetrów/metrów ma wynosić ten bezpieczny odstęp. Norma PN-EN 62305-3 w punkcie 6.3 podaje wzór, według którego można obliczyć odstęp „s”.

Jego wielkość zależy m.in. od wybranej klasy LPS, materiału izolacji elektrycznej, rozpływu prądu pioruna w urządzeniu piorunochronnym oraz odległości od punktu, w którym jest rozpatrywany odstęp separujący, do punktu najbliższego połączenia wyrównawczego lub do uziomu.

Zatem w każdym przypadku, gdzie występuje zbliżenie pomiędzy elementami LPS a innymi instalacjami/urządzeniami, które nie powinny być przyłączone do elementów LPS, projektant/wykonawca powinien określić ten odstęp, korzystając z zawartego w normie wzoru.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik rzeczoznawca SEP, członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
Słowa kluczowe:
ochrona odgromowa