Jak przeprowadzić pomiar rezystancji uziemień piorunochronnych miernikiem udarowym

Na Politechnice Gdańskiej opracowano metodę pomiaru impedancji uziomu jako stosunku chwilowej wartości spadku napięcia i wywołującego go prądu o odpowiednio krótkim czasie narastania impulsu, w formie cyfrowego miernika WG-307.

Jak przeprowadzić pomiar rezystancji uziemień piorunochronnych miernikiem udarowym

Na Politechnice Gdańskiej opracowano metodę pomiaru impedancji uziomu jako stosunku chwilowej wartości spadku napięcia i wywołującego go prądu o odpowiednio krótkim czasie narastania impulsu, w formie cyfrowego miernika WG-307.

Do pomiaru wykorzystuje się dwie sondy: prądową Si i napięciową Su. Po uruchomieniu przetwornica P zasila generator udarów G napięciem 1 kV. Generator emituje do obwodu pomiarowego paczkę udarów prądowych o czasie czoła ok. 4 s (WG-307W) lub ok. 1 s (WG-307S) i amplitudzie 1 A. Woltomierz V porównuje sygnał z sondy pomiarowej, przekształcony w dzielniku D, z sygnałami wzorcowymi z generatora udarów i przez kilkanaście sekund wyświetla uśredniony wynik pomiaru. Blok automatyki steruje pracą miernika, wybierając zakres pomiarowy 20/200 , testuje wyświetlacz i akumulatory zasilania i wyłącza je po wyświetleniu wyniku.

Rys. 1. Schemat funkcjonalny i sposób podłączenia miernika WG-307

Na rysunku 2 pokazano sposób przyłączania badanego uziomu i sond pomiarowych do zacisków miernika oraz zalecany sposób rozmieszczenia sond pomiarowych. Odległość sondy prądowej od mierzonego uziomu powinna wynosić ponad 40 m, a sondy napięciowej ponad 30 m. Dla uniknięcia wpływu wzajemnych sprzężeń elektromagnetycznych na wyniki pomiaru przewody obu sond do miernika powinny być prowadzone w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 m. Warunek ten może być łatwo spełniony, gdy sondy są rozmieszczone pod kątem w granicach 90 do 180 stopni. Przewody do sond pomiarowych powinny być całkowicie rozwinięte.

Rys. 2. Sposób przyłączania badanego uziomu i sond pomiarowych do zacisków miernika WG-407 oraz zalecany sposób rozmieszczenia sond pomiarowych

Miernikiem WG 407 nie wolno mierzyć impedancji pętli zwarcia.

Firma Sonel również oferuje miernik do pomiaru dynamicznej rezystancji uziemienia metodą udarową 4/10 s i 10/350 s.

mgr inż. Fryderyk Łasak, specjalista ds. pomiarów elektrycznych; absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, autor publikacji dotyczących pomiarów