Interpretacja wyników pomiaru mikroomomierzem

Wykonanie pomiaru mikroomomierzem dostarcza nam informacji o rezystancji badanego elementu czy zespołu elementów. Rezystancja ta ma znikome wartości i tak naprawdę na pierwszy rzut oka trudno te wyniki interpretować, a interpretacja to klucz do sukcesu, ponieważ może pozwolić na wykrycie niewidocznych uszkodzeń.

Interpretacja wyników pomiaru mikroomomierzem

Wykonanie pomiaru mikroomomierzem dostarcza nam informacji o rezystancji badanego elementu czy zespołu elementów. Rezystancja ta ma znikome wartości i tak naprawdę na pierwszy rzut oka trudno te wyniki interpretować, a interpretacja to klucz do sukcesu, ponieważ może pozwolić na wykrycie niewidocznych uszkodzeń.

W przypadku badania elementów takich jak transformator, silnik elektryczny czy łącznik dowolnego typu z pomocą przyjdzie niekiedy karta katalogowa czy dane techniczne badanego urządzenia. W wielu wypadkach producenci specyfikują, jaka jest rezystancja uzwojeń czy całego urządzenia. Danych takich raczej próżno szukać na tabliczkach znamionowych, ale związku z tym, że producenci przeprowadzają pomiary rezystancji torów prądowych samodzielnie w celu własnej weryfikacji poprawności wykonania produktu, publikują te dane. W karcie katalogowej czy innym dokumencie dołączanym do produktu typowo znajduje się wartość najgorsza, czyli maksymalna. Przekroczenie tej wartości powinno być dla nas sygnałem, że z badanym urządzeniem może coś być nie w porządku i warto przyjrzeć mu się dokładniej lub jeśli przekroczenie wartości maksymalnej jest duże, warto zastanowić się nad przeglądem, naprawą czy wymianą urządzenia.

Jeśli nie ma możliwości pozyskania danych od producenta, istnieje możliwość wykonania badań porównawczych. Chodzi tu np. o sprawdzenie rezystancji poszczególnych uzwojeń silnika elektrycznego. Jeśli jedno z uzwojeń ma znacząco większą rezystancję od pozostałych, to jest to powód do niepokoju i do wykonania dalszych testów.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki