Jak mierzyć temperaturę silników elektrycznych

Podczas eksploatacji często występuje podwyższona temperatura powierzchni zewnętrznych i uzwojeń silników elektrycznych. Może to świadczyć o obniżeniu napięcia zasilania, nadmiernym obciążeniu momentem na wale silnika, złym chłodzeniu, czy częstych rozruchach silnika nieprzystosowanego do pracy przerywanej.

Jak mierzyć temperaturę silników elektrycznych

Podczas eksploatacji często występuje podwyższona temperatura powierzchni zewnętrznych i uzwojeń silników elektrycznych. Może to świadczyć o obniżeniu napięcia zasilania, nadmiernym obciążeniu momentem na wale silnika, złym chłodzeniu, czy częstych rozruchach silnika nieprzystosowanego do pracy przerywanej.

Pomiar temperatury zewnętrznych powierzchni silników elektrycznych wykonuje się termometrami cieczowymi (nie rtęciowymi), termoelementami z miliwoltomierzem lub termorezystorami, np. Pt100.

Pomiary temperatury obudowy silnika elektrycznego zwartego wykonuje się w miejscach o spodziewanej najwyższej temperaturze: pośrodku obudowy w pobliżu skrzynki zaciskowej, na końcu obudowy od strony napędowej w pobliżu tarczy łożyskowej. Od strony przeciwnapędowej nie ma potrzeby pomiaru temperatury, bowiem strona ta nie nagrzewa się do temperatury wyższej niż strona napędowa. W silnikach pierścieniowych należy również badać temperaturę osłony urządzenia szczotkowego.

Odczyty temperatury w poszczególnych częściach obudowy należy wykonywać przy znamionowym obciążeniu silnika, trwającym co najmniej 3 godziny. Temperatury osłon silników elektrycznych i współpracującej z nimi aparatury nie mogą przekraczać wartości określonych przez producenta. Temperaturę uzwojeń mierzy się za pomocą termoelementów, termometrów rezystancyjnych lub termistorów.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego instalacji elektrycznych