Klasa wymaganego urządzenia odgromowego wynika z analizy ryzyka

Projektując urządzenie piorunochronne dla budynków, projektant winien wybrać odpowiednią klasę LPS (z ang. LPS – Lightning Protection System) oraz dobrać środki zapewniające ochronę przed oddziaływaniem pioruna na strukturę budynku oraz bezpieczeństwo przebywających w nim osób lub zwierząt.

Klasa wymaganego urządzenia odgromowego wynika z analizy ryzyka

Projektując urządzenie piorunochronne dla budynków, projektant winien wybrać odpowiednią klasę LPS (z ang. LPS – Lightning Protection System) oraz dobrać środki zapewniające ochronę przed oddziaływaniem pioruna na strukturę budynku oraz bezpieczeństwo przebywających w nim osób lub zwierząt.

Należy pamiętać, że niektóre dane zależne są od klasy LPS. Na przykład:

– parametry pioruna, które związane są m.in z doborem SPD dla potrzeb piorunowych połączeń wyrównawczych,

– promień toczącej się kuli, wymiar oka sieci, kąt ochronny – związane z wymiarowaniem zewnętrznego LPS,

– typowe preferowane odległości między przewodami odprowadzającymi (liczba przewodów ma również wpływ na wielkość odstępu separującego),

– odstęp separujący zapobiegający niebezpiecznemu iskrzeniu,

– minimalna długość uziomów, zapewniających rozpraszanie prądu pioruna w gruncie.

Zgodnie z zapisami PN-EN 62305-3:2011, jeżeli nie ma odrębnych dokumentów nakazujących stosowanie LPS odpowiedniej klasy, to zaleca się, aby projektant – zgodnie z procedurą szacowania ryzyka opisaną w normie PN-EN 62305-2 – zdecydował, czy dany obiekt należy chronić za pomocą LPS, czy też ochrona nie jest wymagana. Na podstawie wykonanej analizy ryzyka wybierana jest klasa wymaganego LPS.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik Dehn Polska
Słowa kluczowe:
urządzenie odgromowe