Cechy charakteryzujące barwę światła

Ważną sprawą jest możliwie maksymalne zbliżenie barwy światła sztucznego do światła słonecznego, a także takie oświetlanie przedmiotów, aby ich barwy nie były zniekształcone. Z tego względu rozpatruje się dwa elementy związane z cechami charakteryzującymi barwę światła.

Cechy charakteryzujące barwę światła

Ważną sprawą jest możliwie maksymalne zbliżenie barwy światła sztucznego do światła słonecznego, a także takie oświetlanie przedmiotów, aby ich barwy nie były zniekształcone. Z tego względu rozpatruje się dwa elementy związane z cechami charakteryzującymi barwę światła.

Pierwszym jest tzw. temperatura barwowa najbliższa określana w kelwinach, a drugim wskaźnik oddawanie barw oznaczany symbolem Ra. Wygląd barwy powiązany jest z temperaturą barwową źródła światła. W Polskiej Normie PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach zawarto następujące określenia wyglądu barwy:

 • ciepły – poniżej 3300 K,
 • neutralny – od 3300 do 5300 K,
 • chłodny – powyżej 5300 K.

Natomiast w materiałach firmy OSRAM:

 • barwie ciepło-białej odpowiada wartość poniżej 3300 K,
 • barwie chłodno-białej odpowiada wartość 4000 K,
 • barwie dziennej odpowiada wartość powyżej 5000 K.

Spotyka się również taką klasyfikację temperatury barwowej:

 • ekstraciepłobiała – 2700 K,
 • ciepłobiała – 3000 K,
 • biała – 4000 K,
 • chłodno biała – 5000 K,
 • dzienna – 6500 K.

Określany symbolem Ra wskaźnik oddawania barw wg materiałów firmy OSRAM przedstawia się następująco:

 • przy Ra w granicach 80 ÷ 100 występuje bardzo dobre oddawanie barw,
 • przy Ra w granicach 60 ÷ 79 występuje dobre oddawanie barw,
 • przy Ra w granicach 40 ÷ 59 występuje mniej dobre oddawanie.

 

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
barwa światła