Czynniki wpływające na pracę ogniw fotowoltaicznych

Jak łatwo się domyślić, ogniwa fotowoltaiczne produkują tym więcej energii, im więcej światła słonecznego na nie pada. Ale czy tylko ilość promieniowania słonecznego wpływa na produkcję?

Czynniki wpływające na pracę ogniw fotowoltaicznych

Jak łatwo się domyślić, ogniwa fotowoltaiczne produkują tym więcej energii, im więcej światła słonecznego na nie pada. Ale czy tylko ilość promieniowania słonecznego wpływa na produkcję?

Oczywiście, że nie. Istnieją jeszcze dwa parametry, które definiują ilość mocy, a co za tym idzie − także i energii. Pierwszy to temperatura ogniwa, której nie należy mylić z temperaturą zewnętrzną. Drugi to rezystancja obciążenia. Wpływ tych trzech parametrów najłatwiej zobrazować za pomocą rodziny charakterystyk zaprezentowanej na rysunku 1. Charakterystyki te wskazują wyraźnie, że przy większym nasłonecznieniu zwiększa się potencjał prądowy ogniwa, a co za tym idzie − rośnie moc, którą można osiągnąć.

W przypadku temperatury ogniwa lepsza sytuacja jest wtedy, gdy ogniwo ma niższą temperaturę. Wtedy wytwarza wyższe napięcie, a w konsekwencji − wyższą moc. Jest to pewnego rodzaju wada ogniw, ponieważ można się spodziewać, że przy wysokim nasłonecznieniu temperatura otoczenia także będzie wysoka, a co więcej ogniwa na skutek absorbcji promieniowania i zamiany go na ciepło będą wykazywały znacznie podwyższoną temperaturę względem temperatury otoczenia. W praktyce ogniwa mogą osiągać nawet 70⁰C.

Rys. 1. Rodzina przykładowych charakterystyk ogniwa fotowoltaicznego

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe:
ogniwa fotowoltaliczne