wzory dokumentów

tablica z bezpiecznikami

Protokół ze sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN

W tekście przedstawiamy sposób przygotowania i wypełnienia protokołu ze sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN (TN-C, TN-C-S, TN-S). Podany jest sposób wykonania pomiarów.

Omawiany protokół dotyczy sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania – pomiar impedancji pętli zwarcia – dla WLZ-tów, tj. rozdzielni(c), które zasilają, odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe, obwodów gniazdowych i oświetleniowych. Często dla takich odbiorników, np. platform dźwigowych, sprężarek, prostowników, wymaga się oddzielnych protokołów, które są dołączane do dokumentacji techniczno-ruchowej. Odbiorniki te należą przeważnie do urządzeń stacjonarnych albo stałych. Urządzenia stacjonarne (nieprzenośne) to urządzenia nieruchome lub bez uchwytów, mające taką masę, że nie mogą być łatwo przemieszczane. Z kolei urządzenie stałe to urządzenie przytwierdzone do podłoża w określonym miejscu lub przymocowane w inny sposób. Odbiorniki te zazwyczaj przyłączone są do sieci zasilającej kablem albo przewodem wchodzącym na zaciski w urządzeniu przyłączone na stałe do danego źródła zasilania. Często zasilanie jest rozłączane przez wyłączniki w obudowie, co poprawia obsługę i bezpieczeństwo użytkowania, służy też celom konserwacji.

wiper-pixel