Na co uważać podczas podłączania oprawy oświetleniowej

Przy montażu opraw i podłączaniu przewodów należy przestrzegać zasad określonych w instrukcji producenta. Przewody należy przyłączać do odpowiednich zacisków. Jeżeli oprawa wyposażona jest fabrycznie w kostkę zaciskową, trzeba kierować się naniesionymi na nią oznaczeniami (rys. 1).

Na co uważać podczas podłączania oprawy oświetleniowej

Przy montażu opraw i podłączaniu przewodów należy przestrzegać zasad określonych w instrukcji producenta. Przewody należy przyłączać do odpowiednich zacisków. Jeżeli oprawa wyposażona jest fabrycznie w kostkę zaciskową, trzeba kierować się naniesionymi na nią oznaczeniami (rys. 1).

Rys. 1. Kostka zaciskowa do przyłączenia przewodów [OMS]

Jeśli takiej kostki nie ma, niezbędne jest umieszczenie jej na końcach przewodów zasilających oprawę i za jej pośrednictwem połączenie z przewodami w instalacji.

Przyłączając przewody do metalowych oprawek z gwintem Edisona (E 14, 27 i 40), należy zadbać o to, aby przewód fazowy został przyłączony do zacisku połączonego ze środkowym stykiem oprawki, a przewód neutralny do styku połączonego z gwintem. Połączenie odwrotne jest poważnym błędem. Może bowiem być przyczyną porażenia. Część gwintowana oprawki znajduje się przy takim połączeniu pod napięciem i może być dotknięta dłonią przy wymianie źródła światła.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
oprawa oświetleniowa