Przykłady PAT testerów

Przykłady PAT testerów

Przykłady PAT testerów

W prezentowanym zestawieniu przedstawiamy PAT testery i pokazujemy, jakie pomiary wykonują poszczególne przyrządy.

Seaward PrimeTest 250 Plus

Koszt: ok. £ 560 (zależnie od wyposażenia).

Pomiary, które wykonuje urządzenie:

 • sprawdzanie gniazdka sieciowego,

 • testowanie urządzenia I klasy,

 • testowanie urządzenia II klasy,

 • testowanie przewodu sieciowego,

 • testowanie przedłużacza,

 • zamiana napięcia testowego,

 • zmiana limitu przecieku CLI,

 • wykonanie testu RCD na instalacji RCD,

 • testy RCD na wtyczce pRCD,

 • wykonanie sekwencji 3-fazowej.

Metrel MI 3360 25A OmegaPAT XA

Koszt: ok. 6.500 zł (zależnie od wyposażenia).

Pomiary, które wykonuje urządzenie:

 • testowanie bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń przenośnych,

 • testowanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych podłączonych na stałe do instalacji elektrycznej,

 • testowanie bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń medycznych,

 • testowanie bezpieczeństwa trójfazowych urządzeń elektrycznych,

 • testowanie bezpieczeństwa elektrycznych urządzeń spawalniczych,

 • testowanie przenośnych rozdzielnic z wbudowanymi wyłącznikami PRCD,

 • testowanie przedłużaczy z wbudowanymi wyłącznikami PRCD.

Metrel MI 3309 BT DeltaGT Tester bezpieczeństwa


Koszt: ok. 2.700 zł (zależnie od wyposażenia).

Pomiary, które wykonuje urządzenie:

 • inspekcja wizualna i funkcjonalna,

 • badanie ciągłości przewodu ochronnego,

 • badanie rezystancji izolacji,

 • badanie rezystancji izolacji przewodzących elementów obudowy,

 • badanie zastępczego prądu upływowego,

 • badanie zastępczego prądu upływowego przewodzących elementów obudowy,

 • badanie różnicowego prądu upływowego,

 • badanie dotykowego prądu upływowego,

 • testowanie wyłączników RCD i PRCD,

 • test funkcjonalny: pomiar mocy,

 • test polaryzacji IEC,

 • testowanie prądu upływowego i obciążenie cęgami,

 • badanie napięcia TRMS.

Metrel MI 3310 SigmaGT Tester bezpieczeństwa urządzeń przenośnych

Koszt: ok. 5.800 zł (zależnie od wyposażenia)

Pomiary, które wykonuje urządzenie:

 • badanie ciągłości przewodu ochronnego prądem 10 A, 25 A (MI 3310A),

 • badanie ciągłości przewodu ochronnego prądem 200 mA,

 • badanie rezystancji izolacji,

 • badanie rezystancji izolacji przewodzących elementów obudowy,

 • badanie zastępczego prądu upływowego,

 • badanie zastępczego prądu upływowego przewodzących elementów obudowy,

 • badanie różnicowego prądu upływowego,

 • badanie dotykowego prądu upływowego,

 • testowanie prądu upływowego i obciążenie cęgami,

 • testowanie wyłączników RCD i przenośnych PRCD,

 • test funkcjonalny − pomiar mocy.

Metrel MI 3311 GammaGT Tester bezpieczeństwa elektrycznego

Koszt: ok. 1.500 zł (zależnie od wyposażenia).

Pomiary, które wykonuje urządzenie:

 • badanie ciągłości prądem 200 mA,

 • badanie rezystancji izolacji,

 • badanie rezystancji izolacji przewodzących elementów obudowy,

 • badanie zastępczego prądu upływowego,

 • badanie zastępczego prądu upływowego przewodzących elementów obudowy,

 • badanie różnicowego prądu upływowego,

 • badanie dotykowego prądu upływowego,

 • test polaryzcji IEC,

 • testowanie napięcia TRMS,

 • inspekcja funkcjonalna i wizualna.

Sonel PAT-1 Tester bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Koszt: ok. 1.600 zł (zależnie od wyposażenia).

Pomiary, które wykonuje urządzenie:

 • pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200 mA,

 • pomiar rezystancji izolacji,

 • pomiar zastępczego prądu upływu,

 • testowanie przewodu IEC.

Możliwa jest konfiguracja miernika z poziomu programu Sonel Reader i Sonel PAT plus (opcja).

Sonel PAT-815 Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego

Koszt: ok. 6.000 zł (zależnie od wyposażenia)

Cyfrowy miernik PAT-815 jest przeznaczony do pomiarów podstawowych parametrów urządzeń elektrycznych (elektronarzędzia, sprzęt AGD itp.) decydujących o ich bezpieczeństwie.

Pomiary, które wykonuje urządzenie:

 • rezystancji przewodów ochronnych,

 • rezystancji izolacji,

 • ciągłości połączeń,

 • prądów upływu,

 • mocy,

 • wyłączników RCD.

Megger PAT450 Tester sprzętu elektrycznego

Koszt: 7.500 zł (zależnie od wyposażenia).

Pomiary, które wykonuje urządzenie:

 • pomiar ciągłości prądem 200 mA,

 • pomiar przewodów uziemiających prądami 10 A i 25 A,

 • pomiar rezystancji izolacji 250 V i 500 V,

 • badanie przenośnych wyłączników RCD,

 • pomiar prądów upływowych (zastępczego, różnicowego i dotykowego),

 • próba na przebicie 1,5 kV lub 3,0 kV,

 • pomiar poboru mocy VA.

Słowa kluczowe:
PAT testPAT testing