WYDANIE BIEŻĄCE

Rejestratory danych pomiarowych i przykłady ich zastosowań
Pod nazwą „rejestratory danych pomiarowych” kryje się wiele urządzeń różnorodnego typu, ale określenie to ma szczególne zastosowanie do wielokanałowych urządzeń konfigurowalnych, które są w stanie mierzyć różne wielkości cyklicznie i praktycznie jednocześnie. W tym artykule zostaną przedstawione przykładowe możliwości takich urządzeń wraz z zastosowaniami.

czytaj więcej »

Kontynuujemy omawianie IV rozdziału Polskiej Normy PN-E-04700:1998 − Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych poświęconego urządzeniom o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. W tym tekście przedstawiamy zalecenia dotyczące ochrony przed przepięciami oraz na temat baterii kondensatorów energetycznych i zespołów prostownikowych do zasilania odpylacza elektrostatycznego.

czytaj więcej »

W poprzednim numerze „Pomiarów…” rozpoczęliśmy odpowiedź na pytanie: na jakie elementy projektu instalacji elektrycznej zwracać uwagę, by być pewnym, że jest on zgodny z wymogami prawa? W tym numerze kontynuujemy odpowiedź. M.in. podając wymogi dotyczące połączeń wyrównawczych.

czytaj więcej »

wiper-pixel