WYDANIE ARCHIWALNE

TEMAT NUMERU: Pomiar poziomu oświetlenia na powierzchniach otaczających miejsca pracy
Na ogólny efekt oświetleniowy we wnętrzach poważny wpływ ma światło odbite od otaczających te wnętrza przegród budowlanych. Jego natężenie i natężenie oświetlenia bezpośredniego składa się na wartość sumaryczną natężenia oświetlenia.

czytaj więcej »

Kontynuujemy omawianie IV rozdziału Polskiej Normy PN-E-04700:1998 − Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych poświęconego urządzeniom o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. W tym tekście przedstawiamy zalecenia dotyczące sprawdzania linii kablowych.

czytaj więcej »

Multimetry powinno dobierać się nie tylko ze względu na ich możliwości pomiarowe, ale także uwzględniając kwestie bezpieczeństwa.

czytaj więcej »

wiper-pixel