WYDANIE BIEŻĄCE

Przegląd sposobów pomiaru rezystancji uziemień
Pomiar rezystancji uziemienia uziomu powinien być wykonany odpowiednią metodą techniczną lub kompensacyjną, albo udarową. Opisujemy je w tekście.

czytaj więcej »

Kontynuujemy omawianie IV rozdziału Polskiej Normy PN-E-04700:1998 − Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych poświęconego urządzeniom o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. W tym tekście omawiamy zalecenia dotyczące wyłączników, styczników, rozłączników, odłączników, uziemników zwierników i przekładników prądowych.

czytaj więcej »

Wydawać by się mogło, że mikroomomierze nie są zbytnio przydatne dla pomiarowców. W wielu wypadkach mają oni do czynienia jedynie z pomiarem polegającym na sprawdzeniu ciągłości wykonanych połączeń. W praktyce warto jednak wyposażyć się w urządzenia pozwalające stwierdzić nie tylko obecność połączeń, ale także ocenić ich jakość. Najlepiej, żeby sprawdzenie to odbyło się poprzez wymuszenie prądu równego prądowi roboczemu, co zwykle pozwolić wykryć niedoskonałości w wykonaniu badanych elementów, a także starzenie się elementów instalacji. Niewykrycie na czas tych problemów może bowiem doprowadzić np. do pożaru.

czytaj więcej »

wiper-pixel