WYDANIE BIEŻĄCE

Sprawdzanie świateł przeszkodowych
Obiekty zakwalifikowane jako przeszkody lotnicze muszą być oznakowane kolorystycznie i za pomocą elektrycznych świateł przeszkodowych. Światła te wymagają sprawdzania bezpośrednio po zainstalowaniu, jak też okresowo w trakcie eksploatacji.

czytaj więcej »

Zapewnienie bezawaryjnego działania urządzeń elektrycznych i elektronicznych wymaga zastosowania w instalacji elektrycznej właściwie dobranych i rozmieszczonych ograniczni­ków przepięć. Powinny one podlegać sprawdzeniom.

czytaj więcej »

Kontynuujemy omawianie IV rozdziału Polskiej Normy PN-E-04700:1998 − Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych poświęconego urządzeniom o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. W tym tekście omawiamy zalecenia dotyczące dławików.

czytaj więcej »

Przy pomiarach napięcia o znacznej wartości (kilkaset i więcej woltów) musimy posłużyć się specjalnymi sondami oscyloskopowymi. W artykule omówiono przykładowe urządzenia tego typu, a także podstawowe zasady pozwalające na dokonywanie pomiarów z ich użyciem w sposób bezpieczny.

czytaj więcej »

wiper-pixel