WYDANIE ARCHIWALNE

Pomiary pól elektromagnetycznych
Obowiązujące w Polsce przepisy bhp wymagają od pracodawców wykonywania okresowych ocen ryzyka zawodowego wynikającego z oddziaływania występujących w środowisku pracy czynników szkodliwych. A wśród nich występują pola elektromagnetyczne (pola EM). Najczęściej w środowisku pracy źródłami tych pól są linie elektroenergetyczne wraz z wyposażeniem, radiowe i telewizyjne urządzenia nadawcze, urządzenia telekomunikacji bezprzewodowej, elektromedyczny sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny oraz przemysłowe urządzenia elektrotermiczne.

czytaj więcej »

Porady techniczne dotyczące pomiarów oświetlenia zawierają m.in. dwa komentarze do Polskiej Normy: wydany przez Polski Komitet Oświetleniowy i drugi opublikowany przez COSiW SEP. Przedstawiamy kolejne ich zalecenia.

czytaj więcej »

W tekście kontynuujemy omawianie Polskiej Normy PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych – Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. Norma dotyczy urządzeń i układów elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz o napięciu znamionowym powyżej 1 kV i przynależnych do nich obwodów pomocniczych.

czytaj więcej »

W analogowych miernikach występowały różnego typu pokrętła, które pozwalały np. na nastawienie położenia zera. W przypadku nowoczesnych urządzeń dopiero dzięki wnikliwej analizie instrukcji lub po dotarciu do dodatkowych materiałów na stronie producenta można poznać niejako ukryte zasoby miernika, umożliwiające poprawę jego pracy.

czytaj więcej »

wiper-pixel