WYDANIE ARCHIWALNE

Jak korzystać z urządzeń do sprawdzania ciągłości i lokalizacji przewodów
W pracy instalatora czy pomiarowca dochodzi często do sytuacji, w której musimy zlokalizować przebieg trasy linii zasilającej lub zlokalizować uszkodzenie przewodu czy kabla. Pozornie sytuacja taka wydaje się dużym problemem. Jednak rynek urządzeń pomiarowych jest pełen przyrządów, które pozwalają taki problem rozwiązać. W artykule omówiono kilka urządzeń umożliwiających lokalizację zarówno tras kablowych, jak i uszkodzeń ciągłości kabla. W praktyce urządzenia te można też wykorzystać do szybkiego sprawdzenia, do którego zabezpieczania w rozdzielnicy podłączony jest dany przewód.

czytaj więcej »

W projekcie budowlanym powinno być wiele informacji przydatnych podczas sprawdzania instalacji.

czytaj więcej »

Ciśnienie w aparaturze technologicznej można mierzyć miejscowo przyrządami mechanicznymi i zdalnie z zastosowaniem metod elektrycznych. Główną zaletą elektrycznych metod pomiarowych jest możliwość wykorzystania sygnału pomiarowego do sterowania procesami technologicznymi i rejestracji parametrów procesowych. Ciśnienie, w zależności od przyjętego punktu odniesienia, może być mierzone jako ciśnienie absolutne (bezwzględne), ciśnienie względne lub jako różnica ciśnień.

czytaj więcej »

wiper-pixel