WYDANIE ARCHIWALNE

Czym właściwie jest jakość energii elektrycznej i jak ją oceniamy
Jakość energii elektrycznej bywa często traktowana przez pomiarowców jak wiedza tajemna dostępna dla nielicznych, co oczywiście nie jest prawdą. W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące parametrów charakteryzujących w sposób dogłębny jakość energii elektrycznej. Omówiono także zapisy normatywne dla wybranych parametrów, wskazując, jakie obostrzenia mają być spełnione, aby mówić, że sieć zasilająca nie ma problemów z jakością energii elektrycznej.

czytaj więcej »

Wstępną ocenę problemów związanych z dotrzymaniem jakości napięcia zasilającego można wykonać za pomocą przyrządów tanich czy powszechnie dostępnych.

czytaj więcej »

Nie wszystkie mierniki przydatne w ocenie jakości energii elektrycznej wykonują pomiary zgodne z normami. Wyniki badań uzyskane niektórymi z nich możemy jednak przedstawić operatorowi systemu dystrybucyjnego jako wskazanie, że nie dotrzymał parametrów jakościowych napięcia elektrycznego.

czytaj więcej »

wiper-pixel