Zrównoważenie luminancji według PN-EN 12464-1

Rozkład luminancji w polu widzenia wpływa na poziom adaptacji oczu niezbędny do danego zadania wzrokowego. Zgodnie z zapisem zawartym w PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach właściwie zrównoważona luminacja umożliwia:

Zrównoważenie luminancji według PN-EN 12464-1

Rozkład luminancji w polu widzenia wpływa na poziom adaptacji oczu niezbędny do danego zadania wzrokowego. Zgodnie z zapisem zawartym w PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach właściwie zrównoważona luminacja umożliwia:

– ostrość widzenia,

– czułość kontrastową, czyli rozróżnianie względnie małych różnic luminancji,

– sprawność funkcji ocznych, takich jak akomodacja, zwężenie źrenicy, ruchy oczy itp.

Aby zapewnić komfort widzenia, PN 12464-1:2012 zaleca unikać:

– zbyt wysokich wartości luminancji mogących powodować wzrost olśnienia,

– zbyt wysokich wartości kontrastu luminancji powodujących zmęczenie oczu na skutek konieczności ciągłej readaptacji wzroku,

– zbyt niskich wartości oraz zbyt niskich kontrastów luminancji tworzących monotonne i niestymulujące środowisko pracy.

Norma zaleca dla tworzenia prawidłowego rozkładu luminancji stosowanie jasnych sufitów i ścian o odpowiednich współczynnikach odbicia. Zestawiono je w tabeli 1.

Tabela 1. Zalecane wartości współczynników odbicia głównych powierzchni rozpraszających we wnętrzach [1]

Powierzchnia

Wartość współczynnika odbicia

sufity

od 0,7 do 0,9

ściany

od 0,5 do 0,8

podłogi

od 0,2 do 0,4

meble, maszyny

od 0,2 do 0,7

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
Słowa kluczowe:
luminancja