Znakowanie urządzeń monitorujących różnicowoprądowych

Każde urządzenie monitorujące różnicowoprądowe RCM (residual current monitoring device) do użytku domowego i podobnego musi być trwale oznakowane. Powinny być podane takie dane jak: nazwa (zamiennie znak fabryczny producenta), typ, numer katalogowy lub numer serii, napięcia znamionowe, częstotliwość znamionową, prąd znamionowy, prąd znamionowy różnicowy zadziałania, stopień ochrony (w przypadku gdy jest inny niż IP20).

Znakowanie urządzeń monitorujących różnicowoprądowych

Każde urządzenie monitorujące różnicowoprądowe RCM (residual current monitoring device) do użytku domowego i podobnego musi być trwale oznakowane. Powinny być podane takie dane jak: nazwa (zamiennie znak fabryczny producenta), typ, numer katalogowy lub numer serii, napięcia znamionowe, częstotliwość znamionową, prąd znamionowy, prąd znamionowy różnicowy zadziałania, stopień ochrony (w przypadku gdy jest inny niż IP20).

Oprócz takich danych powinny być również podane: informacja o położeniu pracy, oznaczenie elementu sterującego układem kontrolnym literą T, schemat połączeń, oznaczenie działanie przy prądach różnicowych zawierających składowe okresowe, oznaczenie elementu sygnału akustycznego, dyskryminację kierunkową RCM. Do urządzenie powinna być dołączona instrukcja instalowania wraz z danymi dotyczącymi transformatorów prądowych, które mogą być zastosowane z urządzeniem RCM. Najnowsza aktualizacja PN-EN 62020:2005 podaje również, że konieczne jest uwzględnienie maksymalnego czasu zadziałania, minimalnego czasu niezadziałania oraz zacisku FE, który powinien być oznakowany symbolem „FE”. Wymagane oznakowanie musi być widoczne również po zainstalowaniu urządzenia. Inne informacje dotyczące urządzeń RCM przedstawia się w katalogach producenta.

Warto pamiętać, aby przy oznaczaniu przycisku kontrolnego oraz przycisku przestawiania stanu RCM nie używa się koloru czerwonego. Do odróżnienia zacisków zasilających od zacisków od strony obciążenia stosuje się wyraźne oznaczenie, na przykład poprzez napisy „zasilanie” i „obciążenie” zlokalizowane w pobliżu odpowiednich zacisków lub graficznie za pomocą strzałek, które będą wskazywać kierunek przekazywania mocy.

Autor: Karolina Dębowska