Zmiany wprowadzone w czwartym arkuszu PN-EN 62305-4:2011

Czwarta część normy IEC 62305 zawiera informacje dotyczące projektowania, instalowania, nadzorowania, konserwacji i badania środków przeznaczonych do ochrony systemów elektrycznych i elektronicznych wewnątrz obiektu, stosowanych w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń spowodowanych przez piorunowy impuls elektromagnetyczny (LEMP). W 2015 ukazało się polskie tłumaczenie drugiej edycji tej normy.

Zmiany wprowadzone w czwartym arkuszu PN-EN 62305-4:2011

Czwarta część normy IEC 62305 zawiera informacje dotyczące projektowania, instalowania, nadzorowania, konserwacji i badania środków przeznaczonych do ochrony systemów elektrycznych i elektronicznych wewnątrz obiektu, stosowanych w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia uszkodzeń spowodowanych przez piorunowy impuls elektromagnetyczny (LEMP). W 2015 ukazało się polskie tłumaczenie drugiej edycji tej normy.

W drugiej edycji normy PN-EN 62305-4:2011 wprowadzono kilka zmian technicznych i przeredagowań w odniesieniu do pierwszej edycji EN 62305-4:2006.

Najważniejsze zmiany, jakie pojawiły się w nowej edycji normy:

  1. Wprowadzono informacje dotyczące stosowania separujących interfejsów, w celu ograniczania przepięć przewodzonych przez wchodzące do wnętrza obiektu linie.
  2. Zmodyfikowano, dopasowując do powszechnie stosowanych przekrojów przewodów, minimalne przekroje poprzeczne komponentów do realizacji połączeń wyrównawczych.
  3. Dla celów oszacowania pola magnetycznego wewnątrz stref LPZ wprowadzono prąd pierwszego udaru ujemnego, jako elektromagnetyczne źródło uszkodzenia układów wewnętrznych.
  4. Przeredagowano załącznik związany z wyborem SPD z uwagi na napięciowy poziom ochrony przy uwzględnieniu zjawisk oscylacyjnych i indukcyjnych w obwodach chronionych przez SPD.
  5. Z edycji drugiej arkusza EN 62305-4 wycofany został załącznik poświęcony teoretycznym podstawom wzajemnej koordynacji różnego typu SPD.
  6. Wprowadzony został nowy załącznik (oznaczony jako Załącznik D o charakterze informacyjnym), prezentujący informacje na temat czynników (zagrożeń), które należy rozważyć przy doborze  SPD.

Nowa edycja arkusza 4. nie zmieniła zakresu jego stosowania, pozostawiając również wytyczne dotyczące współpracy projektanta układów elektrycznych i elektronicznych oraz projektanta środków ochrony w dążeniu do osiągnięcia optymalnej skuteczności ochrony.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik Dehn Polska
Słowa kluczowe:
ochrona odgromowa