Zasilanie domowego sprzętu do gotowania i pieczenia

Urządzeniem stanowiącym podstawowe wyposażenie każdej kuchni jest sprzęt służący do gotowania i pieczenia. Urządzenia te wymagają niestandardowego podejścia do ich zasilania w energię elektryczną.

Zasilanie domowego sprzętu do gotowania i pieczenia

Urządzeniem stanowiącym podstawowe wyposażenie każdej kuchni jest sprzęt służący do gotowania i pieczenia. Urządzenia te wymagają niestandardowego podejścia do ich zasilania w energię elektryczną.

Stosowane są kuchnie gazowe, gazowo-elektryczne i elektryczne. Produkowane obecnie kuchnie gazowe są wyposażane w zapalarkę elektryczną oraz oświetlenie piekarnika. Muszą więc być przyłączone do instalacji elektrycznej. Moc pobierana przez zapalarkę jest mała, a oświetlenie piekarnika zapewnia żarówka o mocy 25 W. Do zasilania wystarczy więc gniazdo wtyczkowe (szczelne) ze stykiem ochronnym (bolcem). Kuchnie gazowe są wyposażone fabrycznie w przewód zakończony odpowiednią wtyczką.

Kuchnie z płytkami oraz piekarnikami elektrycznymi pobierają większe moce. Wymagają więc zasilania z odrębnego obwodu wykonanego odpowiednimi przewodami i zabezpieczonego odpowiednio dobranym wyłącznikiem nadprądowym. W tabeli 1. zestawiono kilka przykładów w tym zakresie, łącznie z kuchnią z płytą indukcyjną dostosowaną do specjalnie skonstruowanych naczyń z umieszczoną w dnie warstwą z materiału ferromagnetycznego.

Tabela 1. Przykłady zasilania kuchni

Rodzaj kuchni

i jej wyposażenie

 elektryczne

Moc

Napięcie

 

Sposób przyłączenia do instalacji

Kuchnia gazowa z oświetleniem piekarnika i elektryczną zapalarką

25 W

230 V

Za pośrednictwem przewodu i wtyczki (stanowiących fabryczne wyposażenie kuchni) z dwubiegunowego gniazda wtyczkowego ze stykiem ochronnym i w szczelnej obudowie

Kuchnia gazowa z oświetleniem piekarnika, z napędem rożna i elektryczną grzałką opiekacza

2029 W

230 V

Jak w poz. 1. Wskazane zasilanie z odrębnego obwodu zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym

Kuchnia elektryczno-gazowa z jedną elektryczną płytą grzejną

3200 W

230 V

Zasilanie z odrębnego obwodu z przewodami miedzianymi o przekroju
3 × 2,5 mm2 zabezpieczonego

wyłącznikiem

nadprądowym

Kuchnia elektryczno-gazowa z dwiema elektrycznymi płytami grzewczymi i elektrycznym piekarnikiem

4700 W

230/400 V

Zasilanie z odrębnego trójfazowego obwodu, z przewodami miedzianymi 5 × 2,5 mm2, zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym

Kuchnia elektryczna z płytą emaliowaną i piekarnikiem

7200W

230/400 V

Jak w poz. 4

Kuchnia elektryczna z płytą ceramiczną i piekarnikiem

8000 W

230/400 V

Jak w poz. 4

Kuchnia elektryczna z płytą ceramiczną z poszerzonym polem szybkogrzejnym Hi Light i piekarnikiem

9100 W

230/400 V

Jak w poz. 4

Kuchnia elektryczna z płytą indukcyjną (cztery pola grzejne) i z piekarnikiem

8000 W

230/400 V

Jak poz. 4

mgr inż. Janusz Strzyżewski

członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa