Zasady wymiany źródeł światła

W obiektach biurowych i przemysłowych stosuje się dwie metody wymiany źródeł światła: indywidualną i grupową. Wymiana indywidualna może być stosowana jako podstawowa i jedyna, lub jako uzupełniająca między okresami wymian grupowych.

Zasady wymiany źródeł światła

W obiektach biurowych i przemysłowych stosuje się dwie metody wymiany źródeł światła: indywidualną i grupową. Wymiana indywidualna może być stosowana jako podstawowa i jedyna, lub jako uzupełniająca między okresami wymian grupowych.

Wymianę indywidualną należy prowadzić zawsze na bieżąco, tak by liczba nieczynnych źródeł światła nie przekraczała 10%. Wymiana taka jako metoda podstawowa jest jednak bardzo pracochłonna i zakłóca normalne użytkowanie pomieszczeń. Nie zapewnia także utrzymania właściwego rozkładu natężenia oświetlenia, ponieważ obok siebie znajdują się źródła światła o różnym stopniu wyeksploatowania, a więc i skuteczności świetlnej. Wymiana grupowa umożliwia racjonalne planowanie prac konserwacyjnych, zsynchronizowanie ich z charakterem oraz rytmem pracy w danym pomieszczeniu.

Przy wymianie źródeł światła należy przestrzegać następujących zasad:

  • do wymiany uzupełniającej należy stosować identyczne źródła światła jak dotychczas eksploatowane,
  • przy wymianie uzupełniającej trzeba dobierać źródła światła o identycznej barwie jak dotychczas eksploatowane.

Częstym błędem jest umieszczanie w jednej oprawie świetlówek o różnej barwie światła.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa