Zasady diagnozowania instalacji fotowoltaicznej za pomocą termowizji

Aby poprawnie zdiagnozować instalację fotowoltaiczną za pomocą kamery termowizyjnej, należy przestrzegać kilku żelaznych zasad.

Zasady diagnozowania instalacji fotowoltaicznej za pomocą termowizji

Aby poprawnie zdiagnozować instalację fotowoltaiczną za pomocą kamery termowizyjnej, należy przestrzegać kilku żelaznych zasad.

Zasady wykonywania diagnozy:

 • instalacja musi pracować w normalnym trybie pracy – czyli przy obciążonych panelach,
 • panel powinien być ustawiony prostopadle do padających promieni słonecznych,
 • warunki pogodowe w trakcie wykonywania pomiaru powinny być stabilne, pogoda − sucha i bezchmurna, lecz raczej o niskich temperaturach zewnętrznych. Chmury zmniejszają natężenie promieniowania słonecznego, każdy strumień powietrza na powierzchni modułu słonecznego powoduje zaś konwekcyjne chłodzenie, a tym samym zmniejsza się gradient temperatury. Chłodniejsze temperatury powietrza dają wyższy potencjał kontrastu cieplnego. Przeprowadzanie inspekcji termograficznych w godzinach porannych jest dobrym rozwiązaniem,
 • nasłonecznienie w dniu pomiaru powinno wynosić 500−600 W/m2,
 • podczas pomiaru należy kamerę utrzymywać w stosunku do badanego panelu w odległości 2–3 m,
 • określając emisyjność – należy jako mierzony materiał wybrać szkło,
 • w zależności od typu modułu badanie można wykonać z przodu lub z tyłu modułu lub z obu stron – zależy to tylko i wyłącznie od tego, z której strony otrzyma się lepszy obraz,
 • badając instalację fotowoltaiczną, nie należy ograniczać się tylko do pomiarów samego modułu – należy także wykonać badanie połączeń kabli, puszek połączeniowych, diod blokujących,
 • podczas wykonywania pomiarów z przodu modułu operator kamery nie może rzucać cienia na badany panel oraz należy przyjąć taki kąt i pozycję badania, aby zminimalizować wpływ na wynik pomiaru odbitego od szyby promieniowania,
 • ze względu na emisyjność należałoby ustawić kamerę względem panelu pod kątem 90 stopni. Jednak w celu uniknięcia odbicia kamery i operatora w szkle należy wybrać kąt ustawienia kamery w zakresie 5−60 stopni,
 • informacyjne obrazy mogą być jednak uzyskane nawet przy zachmurzonym niebie, pod warunkiem że używana kamera termowizyjna jest wystarczająco czuła.
Autor: mgr inż. Robert Gabrysiak
Słowa kluczowe:
fotowoltaikatermowizja