Zasada działania czujników zbicia szkła

Stosowane w ochronie obiektów przed przestępcami czujniki zbicia szkła są urządzeniami elektronicznymi mającymi za zadanie wykrywanie dźwięków charakterystycznych dla tłuczenia szyby. W momencie zbicia szyby najpierw pojawia się dźwięk o stosunkowo niskiej częstotliwości wygenerowany przez taflę szkła w momencie uderzenie w szybę. Po sekundzie, dwóch pojawia się bardzo charakterystyczny dźwięk o wysokiej amplitudzie oraz specyficznym odgłosie tłukącego się i sypiącego szkła.

Zasada działania czujników zbicia szkła

Stosowane w ochronie obiektów przed przestępcami czujniki zbicia szkła są urządzeniami elektronicznymi mającymi za zadanie wykrywanie dźwięków charakterystycznych dla tłuczenia szyby. W momencie zbicia szyby najpierw pojawia się dźwięk o stosunkowo niskiej częstotliwości wygenerowany przez taflę szkła w momencie uderzenie w szybę. Po sekundzie, dwóch pojawia się bardzo charakterystyczny dźwięk o wysokiej amplitudzie oraz specyficznym odgłosie tłukącego się i sypiącego szkła.

Czujnik monitoruje wystąpienie pierwszego z opisanych dźwięków, po jego zarejestrowaniu poszukuje drugiego z podanych odgłosów, jeśli oba pojawią się w określonym odstępie czasu (uderzenie w szybę – stłuczenie szkła), urządzenie wysyła sygnał alarmowy. Dzięki temu alarm nie reaguje na przypadkowe lżejsze uderzenia, na przykład przez gałąź blisko rosnącego drzewa.

Czujnik jednak wymaga prawidłowego usytuowania. Rolety okienne lub grube zasłony mogą spowodować zniekształcenie fal dźwiękowych dochodzących do czujnika i zakłócić jego działanie.

Stosowane są pasywne czujki wibracyjne i czujki mikrofonowe. Te pierwszeprzyklejane są na szybie i reagują na określone wibracje. Jedna czujka tego typu może chronić tylko jedną szybę, na której jest umieszczona. Natomiast czujki mikrofonowe umieszcza się na ścianie lub suficie. Mają one czuły mikrofon i mikroprocesor analizujący odbierane sygnały. Jedna czujka mikrofonowa może chronić kilka przeszklonych otworów. Czujki mikrofonowe są mniej podatne na fałszywe alarmy od czujek wibracyjnych.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP
Słowa kluczowe:
czujniki zbicia szkła