Zalety i wady LED

Diody fotoluminescencyjne zwane w skrócie LED (ang. Light Emitting Diode) znajdują zastosowanie w oświetleniu wnętrz, w oświetleniu zewnętrznym i w iluminacji obiektów. Mają sporo zalet, ale i wady.

Zalety i wady LED

Diody fotoluminescencyjne zwane w skrócie LED (ang. Light Emitting Diode) znajdują zastosowanie w oświetleniu wnętrz, w oświetleniu zewnętrznym i w iluminacji obiektów. Mają sporo zalet, ale i wady.

LED charakteryzują się dużą trwałością, która nie zależy od częstości włączeń. Są odporne na wstrząsy, mogą pracować w dowolnym położeniu oraz w szerokim zakresie temperatur. Ponadto LED wykazują wysoką skuteczność świetlną. Mogą współpracować z regulatorem strumienia świetlnego (tzw. ściemniaczem), a zespoły diod także z regulatorami barwy światła.

Jak każde urządzenie, LED ma także swoje wady. Do ujemnych cech zaliczają się wysoka luminancja oraz duża wrażliwość na temperaturę otoczenia. Ponadto zasilacze lamp wyładowczych są źródłem wyższych harmonicznych wpływających niekorzystnie na sieci zasilające.

Oznakowanie lamp LED

  

Na rysunku przedstawiono oznakowania stosowane przy lampach ledowych. Patrząc od góry, możemy odczytać moc znamionową, wartość strumienia świetlnego, temperaturę barwową, wskaźnik oddawania barw, czas osiągania pełnego strumienia świetlnego (w tym przypadku natychmiastowy), dopuszczalne położenie pracy (w tym przypadku dowolne), deklarowaną trwałość (w tym przypadku szacowana na 25 lat przy użytkowaniu przez ok. 2,7 godziny na dobę), dopuszczalną liczbę włączeń (w tym przypadku 50 000 razy).

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
LED