Wyznaczanie punktów pomiarowych do pomiarów oświetlenia

Czynności przy pomiarach oświetlenia należy rozpocząć od wyznaczenia w badanym pomieszczeniu punktów pomiarowych. Powinny to być te same punkty, co w dokumentacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy zainstalowane wyposażenie uniemożliwia ich wyznaczenie.

Wyznaczanie punktów pomiarowych do pomiarów oświetlenia

Czynności przy pomiarach oświetlenia należy rozpocząć od wyznaczenia w badanym pomieszczeniu punktów pomiarowych. Powinny to być te same punkty, co w dokumentacji, z wyjątkiem sytuacji, gdy zainstalowane wyposażenie uniemożliwia ich wyznaczenie.

Gdy pomiary dotyczą obiektu, dla którego brak dokumentacji, niezbędne jest sporządzenie ekspertyzy. W jej ramach należy ustalić liczbę i rozmieszczenie punktów pomiarowych. Można w takim przypadku skorzystać z informacji zawartych na temat pomiarów w wycofanej normie z 1984 roku PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”. Norma tapodaje zasadę doboru najmniejszej liczby punktów pomiarowych (tabela 1) w zależności od wskaźnika pomieszczenia określanego wzorem:

w = a × b / h × (a + b)

gdzie: a oraz b – szerokość i długość pomieszczenia [m], h – wysokość usytuowania opraw oświetleniowych nad płaszczyzną roboczą [m].

Jeżeli tak określone punkty pomiarowe pokrywają się z punktami rozmieszczenia opraw, należy odpowiednio zwiększyć liczbę punktów pomiarowych.

 Tabela 1. Najmniejsza liczba punktów pomiarowych w zależności od wskaźnika „w” pomieszczenia

Wskaźnik pomieszczenia

w

Liczba punktów pomiarowych

w < 1

 4

1 ≤ w < 2

 9

2 ≤ w < 3

16

w ≥ 3

25

 

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP

 

Słowa kluczowe:
pomiary oświetlenia