Wytyczne z normy SEP-E-002 o strefach układania przewodów

Zalecenia dotyczące układania przewodów w pomieszczeniach mieszkalnych zawiera m.in. norma Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Wytyczne z normy SEP-E-002 o strefach układania przewodów

Zalecenia dotyczące układania przewodów w pomieszczeniach mieszkalnych zawiera m.in. norma Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

Wyróżniono w niej zalecane strefy do układania przewodów na ścianach. W uproszczeniu położenie tych stref przedstawia rysunek 1.

Rys. 1. Położenie zalecanych stref do układania przewodów w instalacjach elektrycznych (szkic autora)

Norma SEP nie zawiera natomiast wytycznych w sprawie prowadzenia przewodów na stropach i pod podłogami.

Sposób zaprojektowania i wykonania instalacji zależy od charakteru pomieszczenia oraz wykończenia ścian. W pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych ściany pokrywa się warstwą tynku. W piwnicy, składzie opału czy w garażu ściany mogą być nieotynkowane, a często są to pomieszczenia wilgotne i gorzej ogrzewane niż część mieszkalna czy biurowa budynku.

W pokojach, korytarzach i innych suchych i ogrzewanych pomieszczeniach, a także w pomieszczeniach przejściowo wilgotnych, takich jak np. łazienka, instalację układa się pod tynkiem lub w tynku, stosując odpowiednio przewody jednożyłowe w rurkach lub płaskie wtynkowe kabelki. W pomieszczeniach wilgotnych oraz w tych, które nie posiadają otynkowanych ścian, instalację układa się na wierzchu ściany, stosując wielożyłowe kabelki lub rurki z wciągniętymi do nich pojedynczymi przewodami. W pomieszczeniach biurowych, a także i w mieszkalnych instalacje można wykonać, stosując listwy i kanały instalacyjne. W takim przypadku w ich wnętrzu układa się wielożyłowe przewody kabelkowe. W zależności od sposobu wykonania instalacji oraz charakteru pomieszczenia stosuje się osprzęt podtynkowy lub natynkowy szczelny.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
układanie przewodów