Wymagania wobec oświetlenia sportowych obiektów szkolnych i rekreacyjnych

Oświetlenie sportowych obiektów rekreacyjnych i szkolnych służy przede wszystkim samym zawodnikom. Wymagania wobec niego są więc dużo niższe, niż wobec oświetlenia w sporcie wyczynowym.

Wymagania wobec oświetlenia sportowych obiektów szkolnych i rekreacyjnych

Oświetlenie sportowych obiektów rekreacyjnych i szkolnych służy przede wszystkim samym zawodnikom. Wymagania wobec niego są więc dużo niższe, niż wobec oświetlenia w sporcie wyczynowym.

W tabeli 1. zestawiono wymagania dla wybranych dyscyplin sportowych uprawianych we wnętrzach szkolnych, czy rekreacyjnych. Wielkość parametrów określonych w polskiej i angielskiej wersjach normy PN-EN 12193 jest identyczna. W większości przypadków określane są wartości średniego natężenia oświetlenia na płaszczyźnie poziomej oraz stosunek minimalnego natężenia na tej płaszczyźnie. do wartości średniej. Stosunek ten w większości przypadków określono na co najmniej 0,5. Tylko dla niektórych dyscyplin określono wyższą wartość tego współczynnika.

Tabela 1. Przykładowe wymagania dla usytuowanych we wnętrzach boisk oraz basenów rekreacyjnych i szkolnych według norm PN-EN 12193:2007 i PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie – Oświetlenie w sporcie

Dyscyplina sportowa

Natężenie oświetlenia w płaszczyźnie poziomej

Natężenie oświetlenia w płaszczyźnie pionowej

 Wskaźnik oddawania barw

 E [lx]

 E h min./Eh max

 E [lx]

 E h min./Eh max

 Ra

Tenis stołowy, badminton,

 300

 0,7

 -

 -

 20

Szermierka

 300

 0,7

 200

 0,7

 20

Hokej, łyżwiarstwo figurowe *

 300

 0,7*

 -

 -

 20

Koszykówka, sporty walki, wychowanie fizyczne w szkole

 200

 0,5

 -

 -

 20

Tenis ziemny,

 300

 0,5

 -

 -

 20

Gimnastyka, aerobik

 200

 0,5

 -

 -

 20

Wspinaczka na ściance

 200

 0,5

 200

 0,5

 20

Pływanie rekreacyjne

 200

 0,5

     

Pływanie – wyścigi, piłka wodna**

 200

 0,5

     

Skoki do wody

 200

 0,5

     

*dopuszczalna 0,5

**nie powinno być stosowane oświetlenie podwodne

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa