Wyłącznik przeciwpożarowy instalacji fotowoltaicznej powyżej 6,5 kW

Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawie budowlanym z 13 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), która wchodzi w życie 19 września 2020 roku, w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy większej od 6,5 kW należy projekt ochrony przed pożarem skonsultować z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i poinformować o budowie właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca instalacji. (Według jeszcze obowiązujących przepisów konsultuje się projekt budowlany).

Wyłącznik przeciwpożarowy instalacji fotowoltaicznej powyżej 6,5 kW

Zgodnie z nowelizacją ustawy o prawie budowlanym z 13 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), która wchodzi w życie 19 września 2020 roku, w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy większej od 6,5 kW należy projekt ochrony przed pożarem skonsultować z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i poinformować o budowie właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca instalacji. (Według jeszcze obowiązujących przepisów konsultuje się projekt budowlany).

Konieczne jest zaprojektowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w takiej instalacji. Aby zagwarantować bezpieczną akcję ratowniczo-gaśniczą, stosuje się jako wyłącznik przeciwpożarowy rozłącznik lub wyłącznik z możliwością dobudowy wyzwalacza wzrostowego lub zanikowego celem odłączenia generatora (paneli) od inwertera.

Wyłącznik pożarowy systemu PV powinien spełniać następujące wymagania:

gdzie:

ISC – prąd zwarcia panelu PV,

UOCTmin – napięcie obwodu otwartego przy najniższej zakładanej temperaturze pracy,

Un – napięcie znamionowe bezpiecznika,

n – liczba paneli PV połączonych szeregowo w jednym łańcuchu.

inż. Bartłomiej Jaworski, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Product Manager w Eaton, członek Komitetu Technicznego SPAE w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji