Wykrywanie uszkodzeń i wad paneli fotowoltaicznych metodą termowizyjną

Badając panele fotowoltaiczne metodą termowizyjną na ekranie kamery, możemy obserwować pewne różne anomalia, które obrazują pewne typy błędów mogących wystąpić w instalacji.

Wykrywanie uszkodzeń i wad paneli fotowoltaicznych metodą termowizyjną

Badając panele fotowoltaiczne metodą termowizyjną na ekranie kamery, możemy obserwować pewne różne anomalia, które obrazują pewne typy błędów mogących wystąpić w instalacji.

Do typowych błędów zalicza się:

  • wady produkcyjne – jako pierwszy przykład tego typu błędu można wymienić zanieczyszczenia i kieszenie gazowe w komórkach panelu. Ten typ błędu pojawia się na ekranie kamery jako tzw. gorące lub zimne punkty. Innym przykładem mogą być pęknięcia w komórkach panelu, które na ekranie objawiają się w postaci ogrzewania komórek (najczęściej forma wydłużona),
  • uszkodzenia – przykładem mogą być tu pęknięcia panelu objawiające się na ekranie kamery w identyczny sposób jak pęknięcia w komórkach opisane powyżej,
  • tymczasowe zacienienie – może być spowodowane skażeniem panelu, ptasimi odchodami czy wilgotnością. Na ekranie kamery błędy tego typu widoczne są jako gorące miejsca,
  • uszkodzoną diodę bypass – powoduje to zwarcia i zmniejsza ochroną obwodu – na ekranie widoczna jako niejednolita całość,
  • wadliwe połączenia modułu lub ciągu modułów – dany moduł lub ciąg modułów jest ciągle cieplejszy.
Autor: mgr inż. Robert Gabrysiak