Wpływ temperatury na strumień świetlny tradycyjnych źródeł światła

Użyteczna wartość strumienia świetlnego źródła światła zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest temperatura, przy jakiej źródło pracuje.

Wpływ temperatury na strumień świetlny tradycyjnych źródeł światła

Użyteczna wartość strumienia świetlnego źródła światła zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest temperatura, przy jakiej źródło pracuje.

W przypadku niskoprężnych lamp rtęciowych, jakimi są świetlówki liniowe, temperatura ma znaczący wpływ na wielkość strumienia świetlnego lampy, ponieważ od niej zależą zjawiska zachodzące w jej wnętrzu. Wraz ze zmianą temperatury otoczenia zmianie ulegają procesy zachodzące w parach rtęci. Strumień znamionowy świetlówki określany jest przez producentów dla temperatury otoczenia + 25o C lub w przypadku niektórych typów o 10 stopni wyższej.

Spadek temperatury poniżej tej wartości, jak i podwyższenie powodują zauważalny spadek wartości strumienia świetlnego. Świetlówki są czułe na ujemne temperatury, dlatego w pomieszczeniach chłodni stosuje się specjalne ich typy w odpowiednio izolujących oprawach.

Do niskoprężnych lamp rtęciowych zaliczają się także świetlówki kompaktowe. W ich przypadku zmiany strumienia świetlnego zależą nie tylko od temperatury otoczenia, ale także od położenia (rys. 1.). Lampy wyładowcze wysokoprężne w trakcie pracy rozgrzewają się do wysokiej temperatury, są więc praktycznie niewrażliwe na zmiany temperatury otoczenia. Jedynie zapłon lampy metalohalogenkowej może być utrudniony w niskich temperaturach.

Rys. 1. Zależność wartości strumienia świetlnego świetlówek od temperatury (szkic autora na podstawie danych katalogowych)


Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski
członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych,
członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP,
członek Izby Inżynierów Budownictwa