W układzie IT stosuje się urządzenie monitorujące izolację

W przypadkach, w których układ IT jest użyty z uwagi na ciągłość zasilania, należy zastosować urządzenie monitorujące izolację w celu ujawnienia pierwszego zwarcia części czynnej z częścią przewodzącą dostępną lub ziemią. Urządzenie to powinno uruchomić sygnalizację akustyczną i/lub wizualną podtrzymywaną przez cały czas trwania zwarcia, aż do czasu jego usunięcia.

W układzie IT stosuje się urządzenie monitorujące izolację

W przypadkach, w których układ IT jest użyty z uwagi na ciągłość zasilania, należy zastosować urządzenie monitorujące izolację w celu ujawnienia pierwszego zwarcia części czynnej z częścią przewodzącą dostępną lub ziemią. Urządzenie to powinno uruchomić sygnalizację akustyczną i/lub wizualną podtrzymywaną przez cały czas trwania zwarcia, aż do czasu jego usunięcia.

Jeżeli zastosowano obie sygnalizacje, akustyczną i wizualną, to sygnalizacja akustyczna może ulegać kasowaniu. Zaleca się, aby pierwsze uszkodzenie było wyeliminowane w możliwie krótkim czasie.

W układzie IT mogą być stosowane następujące urządzenia do monitorowania i zabezpieczeń:

  • urządzenia stałej kontroli stanu izolacji (IMD);
  • urządzenia monitorowania prądu różnicowego (RCM);
  • systemy lokalizacji uszkodzenia izolacji;
  • nadprądowe urządzenia zabezpieczające;
  • urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCD).

Tam, gdzie stosowane są urządzenia różnicowoprądowe (RCD), w przypadku pierwszego zwarcia nie można wykluczyć błędnego zadziałania RCD z powodu pojemnościowych prądów upływu.

Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak
specjalista ds. pomiarów elektrycznych; absolwent Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, autor publikacji dotyczących pomiarów
Słowa kluczowe:
układ ITukład sieci IT