Użycie ukrytych kamer jest legalne

Ukrycie kamer czy mikrofonów nie oznacza, że mamy do czynienia z podsłuchem i podglądem wymagającym np. zgody organów sprawiedliwości.

Użycie ukrytych kamer jest legalne

Ukrycie kamer czy mikrofonów nie oznacza, że mamy do czynienia z podsłuchem i podglądem wymagającym np. zgody organów sprawiedliwości.

Jeśli z rodzaju występujących zagrożeń czy warunków miejscowych wynika, że uzyskamy zwiększenie bezpieczeństwa dzięki ukrytym kamerom czy mikrofonom, to możemy je zamontować. System taki jest interpretowany jako monitoring wizyjny lub akustyczny, a nie podgląd czy podsłuch.

W zależności od zastosowania wybranej kamery czy zespołu kamer, oczekiwanych efektów należy odpowiednio zamocować urządzenie. Może być w tym pomocna tablica 1.

Tablica 1. Powiązanie celu i rodzaju kamery

Sprawdzenie

Kamera – wizjer

Kamera ukryta wewnętrzna

Kamera wewnętrzna widoczna

Kamera zewnętrzna widoczna

Kamera zewnętrzna ukryta

Kto jest pod drzwiami lub przy furtce

x

x

x

x

x

Kto do nas przychodzi

x

x

x

x

x

Czy alarm jest fałszywy

opcja

x

opcja

opcja

x

Stanu zdrowia osoby

x

x

x

opcja

-

Czy opieka nad dzieckiem jest właściwa

opcja

x

opcja

-

x

Czy dzieci na podwórku są bezpieczne

-

x

-

x

x

Samochodu w garażu

x

x

opcja

-

-

Samochodu na parkingu

-

-

-

x

x

Zastosowania przedstawione w tabeli należy traktować jako informacyjne, a nie obligatoryjne. W praktyce sposób montażu kamery i jej rodzaj należy dobrać, kierując się zdrowym rozsądkiem i logiką. Nie ma bowiem sztywnych zasad regulujących takie wykorzystanie kamer.

Ukryte kamery do zastosowań stacjonarnych mogą mieć różne kształty i wymiary. Najczęściej są ukryte w niewielkich przedmiotach, które nie kojarzą się z tego typu urządzeniem. Przykłady kamer ukrytych możemy zobaczyć na poniższych fotografiach.

1. Kamera ukryta w czymś co przypomina czujkę wibracyjną

Rys. 2. Ukryta kamera współpracująca z czujką ruchu

Obecnie oferowane są ukryte kamery w zegarach, zegarkach ręcznych, atrapach kamieni, długopisach, kalkulatorach, breloczkach, a także kamery przystosowane do ukrycia w ubraniach i innych przedmiotach.

Miejscem ukrycia kamer może być mebel, firanka, obraz, kwiatek, zegar, jak i ozdoba na ścianie.

Stefan Jerzy Siudalski

specjalista do spraw ochrony

Słowa kluczowe:
kamerasystemy alarmowe