Uziemienie obwodów iskrobezpiecznych

Obwody iskrobezpieczne mogą być: izolowane od ziemi albo połączone w jednym punkcie z instalacją uziemiającą istniejącą w obiekcie zagrożonym wybuchem. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od wymagań funkcjonalnych obwodu i instrukcji producenta.

Uziemienie obwodów iskrobezpiecznych

Obwody iskrobezpieczne mogą być: izolowane od ziemi albo połączone w jednym punkcie z instalacją uziemiającą istniejącą w obiekcie zagrożonym wybuchem. Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od wymagań funkcjonalnych obwodu i instrukcji producenta.

Więcej niż jedno połączenie z uziemieniem jest dopuszczalne w obwodach podzielonych na podobwody przez separację galwaniczną. Każdy podobwód może być uziemiony tylko w jednym miejscu.

W przypadku obwodów iskrobezpiecznych izolowanych od ziemi należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo występowania ładunków elektryczności statycznej. W celu uniknięcia ładunków elektrostatycznych dopuszczalne jest połączenie obwodów iskrobezpiecznych z ziemią o rezystancji większej od 0,2 MΩ. Takie połączenie nie jest traktowane jako uziemienie obwodu.

Obwody iskrobezpieczne powinny być uziemione, jeżeli jest to wymagane ze względów bezpieczeństwa, np. w instalacjach z barierami ochronnymi bez galwanicznej separacji lub z przyczyn funkcjonalnych, np. ze spawanymi termoelementami. Jeżeli instalowane w obwodach iskrobezpiecznych urządzenia iskrobezpieczne nie wytrzymują próby napięciowej 500 V prądu przemiennego w stosunku do ziemi, to − zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60079-11 − ich obudowy przewodzące powinny być uziemione.

Przewody uziemiające (łączące) obudowy urządzeń iskrobezpiecznych z miejscem połączenia z instalacją uziemiającą powinny być miedziane o przekroju co najmniej 4 mm2.

W obwodach iskrobezpiecznych bez galwanicznej separacji zacisk uziemiający barier ochronnych powinien być:

1)      połączony z instalacją uziemiającą po możliwie najkrótszej trasie,

2)      w instalacjach o podukładzie sieci TN-S impedancja połączenia z instalacją uziemiającą pomiędzy zaciskiem urządzenia a instalacją uziemiającą powinna być mniejsza od 1 Ω.

Aby to osiągnąć, przewód uziemiający powinien być wykonany: z dwóch równoległych izolowanych przewodów miedzianych o przekroju minimum 1,5 mm2 lub z jednego przewodu miedzianego izolowanego o przekroju co najmniej 4 mm2  od źródeł zakłóceń.

Przewód uziemiający powinien być na całej długości izolowany i w razie potrzeby zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Autor: inż. Michał Świerżewski specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym; wieloletni biegły sądowy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego instalacji elektrycznych
Słowa kluczowe:
obwody iskrobezpieczne