Układy zabezpieczające mikroinstalację fotowoltaiczną

Podstawowym elementem dbającym o poprawną pracę całej mikroinstalacji fotowoltaicznej jest falownik fotowoltaiczny. To urządzenie, które nadzoruje szczególnie parametry sieci przemiennoprądowej i w przypadku wykrycia niebezpieczeństw się od niej odłącza.

Układy zabezpieczające mikroinstalację fotowoltaiczną

Podstawowym elementem dbającym o poprawną pracę całej mikroinstalacji fotowoltaicznej jest falownik fotowoltaiczny. To urządzenie, które nadzoruje szczególnie parametry sieci przemiennoprądowej i w przypadku wykrycia niebezpieczeństw się od niej odłącza.

Falowniki fotowoltaiczne są często wyposażone w ochronniki przeciwprzepięciowe, są to jednak ochronniki klasy D. Warto jest więc pomyśleć o zainstalowaniu w miejscu przyłączenia falownika do instalacji ochronnika klasy C lub klasy B+ C. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa instalacji można osiągnąć po zainstalowaniu ochronnika przeciwprzepięciowego dla każdego z łańcuchów paneli przyłączonych do falownika. Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznej to osobny duży zespół problemów.

Pomimo że od strony AC to falownik dba o zabezpieczenie linii, trzeba mieć na uwadze, iż sam falownik też może się zepsuć, powodując np. zwarcie zasilane z sieci elektrycznej. Uszkodzeniu może ulec także sam przewód zasilający i pomimo tego że falownik jest w stanie to wykryć i odłączy się w takiej sytuacji, to sam kabel należy zabezpieczyć także od strony sieci. Robi się to na ogół za pomocą zwykłych wyłączników instalacyjnych nadprądowych lub też rozłączników bezpiecznikowych. Te drugie mogą stanowić widoczną bezpieczną przerwę w obwodzie podczas prac serwisowych falownika. Falownik można również zabezpieczyć za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego, natomiast ze względu na specyfikę pracy falownika i obecność prądów upływu może okazać się to problematyczne. Przed wyborem wyłącznika różnicowoprądowego należy dokładne zapoznać się z dokumentacją falownika, który będzie użyty. Producenci podają często rekomendowany sposób zabezpieczania urządzenia i warto z tej wiedzy skorzystać.

Strona stałoprądowa powinna także być wyposażona w łącznik. Może być to wyłącznik nadprądowy lub rozłącznik. Urządzenia te pozwolą w sposób bezpieczny odłączyć napięcie stałe od falownika w celu wykonania prac serwisowych.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki