Układy tyrystorowe Soft-Start

Przykładem rozwiązania pozwalającego na znaczne ograniczenie negatywnego wpływu rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego na instalację zasilającą jest zastosowanie tyrystorowego układu soft-start.

Układy tyrystorowe Soft-Start

Przykładem rozwiązania pozwalającego na znaczne ograniczenie negatywnego wpływu rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego na instalację zasilającą jest zastosowanie tyrystorowego układu soft-start.

Schemat ideowy takiego układu pokazany jest na rysunku 1. Zadaniem tyrystorowych łączników dwukierunkowych umieszczonych w każdej z faz jest powolne podnoszenie wartości napięcia, zaczynając od praktycznie zera, tak aby silnik był w stanie wolno wejść do pracy i nie spowodować zapadu napięcia, ponieważ w sytuacji takiej ograniczony zostaje prąd rozruchowy.

Tego typu start jest także przeznaczony do układów mechanicznych, w których nie występuje potrzeba dużego momentu startowego. Związane jest to z tym, że powolne podnoszenie napięcia zasilającego nie pozwala na osiągnięcie wysokiego momentu napędzającego przez silnik indukcyjny praktycznie do momentu, kiedy układ soft start nie przeniesie pełnego napięcia sieci na zaciski silnika. Po sekwencji startu załączany jest mechaniczny łącznik obejściowy (bypass), który pozwala na uniknięcie strat w przepływie mocy, które są widziane w trakcie przewodzenia prądu przez łączniki tyrystorowe. Dzięki czemu sprawność całego układu wzrasta.

Rys. 1. Schemat ideowy tyrystorowego układu soft-start z mechanicznym łącznikiem obejściowym

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec, absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie energoelektroniki
Słowa kluczowe:
Soft-Start