Układy solarne w polskich warunkach klimatycznych

Układy solarne mogą być wykorzystywane w dowolnym rodzaju budownictwa: mieszkaniowego, rolniczego, komunalnego i przemysłowego do ogrzewania wody do celów użytkowych oraz do wspomagania ogrzewania wnętrz.

Układy solarne w polskich warunkach klimatycznych

Układy solarne mogą być wykorzystywane w dowolnym rodzaju budownictwa: mieszkaniowego, rolniczego, komunalnego i przemysłowego do ogrzewania wody do celów użytkowych oraz do wspomagania ogrzewania wnętrz.

Kolektory słoneczne są stosowane przede wszystkim w krajach położonych bliżej równika niż Polska. Niemniej jednak również w naszym klimacie nie należy lekceważyć tego bezpłatnego źródła energii.

Przykładem dynamicznego rozwoju urządzeń solarnych mogą być Niemcy mające podobne do naszych warunki klimatyczne, gdzie w okresie od 1990 do 2000 roku moc cieplna kolektorów słonecznych wzrosła prawie dwudziestokrotnie.

Ilość energii docierającej do różnych części Ziemi jest oczywiście odmienna. Dla Polski przeciętna roczna energia promieniowania to ok. 1000 kWh/m2. W zależności od rejonu kraju wartość ta waha się od 900 do 1200 kWh/m2.

Kolektory słoneczne są w stanie przetworzyć na ciepło 75% tej energii, a zatem w ciągu roku można uzyskać z 1 m2 powierzchni kolektora teoretycznie do 750 kWh energii cieplnej.

W praktyce ilość ta jest jednak mniejsza i zależy od sprawności układu podgrzewania wody lub pomieszczenia. Przeciętne dzienne promieniowanie globalne okaże się różne w zależności od pory roku. Maksimum – 18,24 kWh/m2/dzień przypada na czerwiec, a minimalnie – 2,19 kWh/m2/dzień na grudzień. Jest ponadto odmienne w poszczególnych częściach kraju.

Według danych publikowanych przez różne firmy koszt inwestycyjny instalacji solarnej zwraca się po okresie 5–7 lat.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa