Terminy kontroli SPD według PN-EN 62305-3

Nowa norma dotycząca ochrony odgromowej budynków PN-EN 62305-3 zmieniła zapisy dotyczące sugerowanych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi badaniami SPD, a także częściowo usunęła ograniczniki przepięć z listy urządzeń krytycznych.

Terminy kontroli SPD według PN-EN 62305-3

Nowa norma dotycząca ochrony odgromowej budynków PN-EN 62305-3 zmieniła zapisy dotyczące sugerowanych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi badaniami SPD, a także częściowo usunęła ograniczniki przepięć z listy urządzeń krytycznych.

Zgodnie z zapisami normy PN-EN 62305 (edycja 1.0 z roku 2009 oraz edycja 2.0 z roku 2011) maksymalny okres pomiędzy przeglądami LPS nie powinien przekroczyć:

Poziom ochrony

Oględziny (rok)

Pełne sprawdzenie (rok)

Pełne sprawdzenie urządzeń krytycznych (rok)

I i II

1

2

1

III i IV

2

4

1

W przypadku LPS w obiektach zagrożonych wybuchem oględziny powinny być wykonywane co 6 miesięcy, a próby elektryczne instalacji − raz na rok.

W edycji 1.0 Normy PN-EN 62305-3 z roku 2009 jako urządzenia krytyczne określone zostały jedynie SPD na rurociągach, i jako takie powinny podlegać corocznej kontroli.

W edycji 2,0 Normy PN-EN 62305-3 z roku 2011 pojęcie „urządzenia krytyczne” zastąpione zostało sytuacją krytyczną, i zalecono, żeby obiekty, w których występują takie sytuacje, były kontrolowane co roku. Niestety Norma nie jest tutaj zbyt precyzyjna, gdyż zgodnie z jej zapisami sytuacje krytyczne mogłyby uwzględniać obiekty zawierające wrażliwe układy wewnętrzne, biurowce, obiekty handlowe lub miejsca, w których może być obecnych dużo ludzi.

W przypadku obiektów zagrożonych wybuchem Norma PN-EN 62305-3:2011 w załączniku normatywnym D szczegółowo przedstawia wymagania w zakresie kontroli SPD. Zgodnie z jej zapisami urządzenia do ograniczania przepięć piorunowych (i środki do ich zabezpieczenia, jeśli istnieją) należy sprawdzać zgodnie z instrukcją producenta, w odstępach nie większych niż 12 miesięcy lub zawsze, gdy są wykonywane elektryczne badania LPS. SPD należy weryfikować również za każdym razem, gdy podejrzewa się, że piorun uderzył w obiekt.

Autor: mgr inż. Krzysztof Wincencik rzeczoznawca SEP w zakresie instalacji elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP, członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego