Terminy badań dielektrycznego sprzętu ochronnego

Dielektryczny sprzęt ochronny użytkowany podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych powinien być odpowiedniej jakości i musi być okresowo poddawany oględzinom i próbom wytrzymałości elektrycznej.

Terminy badań dielektrycznego sprzętu ochronnego

Dielektryczny sprzęt ochronny użytkowany podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych powinien być odpowiedniej jakości i musi być okresowo poddawany oględzinom i próbom wytrzymałości elektrycznej.

Sprzęt ochronny, którego termin ważności próby okresowej został przekroczony, nie nadaje się do dalszego stosowania i należy go natychmiast wycofać z użycia. Próby wytrzymałości elektrycznej powinno się wykonywać w terminach ustalonych w normach przedmiotowych ochronnego sprzętu dielektrycznego.

W przypadku braku takich norm próby sprzętu ochronnego należy wykonywać w terminach podanych w poniższym zestawieniu.

Przed każdym użyciem sprzętu ochronnego należy sprawdzić:

1)    napięcie, do którego sprzęt jest przeznaczony (sprzęt izolacyjny i wskaźniki),

2)    stan sprzętu przez szczegółowe oględziny,

3)    termin ważności próby okresowej,

4)    działanie wskaźnika napięcia.

W przypadku ujemnego wyniku tych sprawdzeń nie wolno sprzętu używać i należy oddać go do kontroli technicznej. Sprzęt ochronny uznany za niezdatny do użytku i do naprawy zaś złomować.

Nazwa sprzętu ochronnego

Terminy badań okresowych

rękawice elektroizolacyjne, półbuty elektroizolacyjne

co sześć miesięcy

kalosze elektroizolacyjne, wskaźniki napięcia, izolacyjne drążki pomiarowe

co 12 miesięcy

drążki izolacyjne (z wyjątkiem drążków pomiarowych). Kleszcze i uchwyty izolacyjne, dywaniki i chodniki gumowe

co dwa lata

Pomosty izolacyjne

co trzy lata

Autor: mgr inż. Fryderyk Łasak, specjalista do spraw pomiarów