Stopnie ochrony przed porażeniem opraw oświetleniowych

Pod względem ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oprawy oświetleniowe dzielą się na klasy. Oznaczenie klasy powinno znaleźć się na oprawie.

Stopnie ochrony przed porażeniem opraw oświetleniowych

Pod względem ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oprawy oświetleniowe dzielą się na klasy. Oznaczenie klasy powinno znaleźć się na oprawie.

Tabela 1. Podział opraw oświetleniowych ze względu na stopień ochrony od porażeń

Stopień ochrony

Rodzaj zabezpieczenia

0

Tylko izolacja podstawowa

I

Połączenie obudowy z przewodem ochronnym PE

II

Izolacja podwójna lub wzmocniona

III

Zasilanie niskim bezpiecznym napięciem

Do klasy 0 zaliczane są oprawy tylko z podstawową izolacją o najniższym stopniu ochrony. Z tego względu ich zastosowanie jest ograniczone, a w budynkach mieszkalnych zabronione.

Klasa I obejmuje oprawy wyposażone w zacisk ochronny, do którego przyłącza się przewód ochronny PE lub ochronno-neutralny PEN.

Klasa II obejmuje oprawy posiadające podwójną lub wzmocnioną izolację. Oprawy klasy II nie posiadają zacisku ochronnego i nie wymagają połączenia z przewodem ochronnym.

Do klasy III zaliczane są oprawy zasilane bardzo niskim napięciem bezpiecznym (tzw. SELV– skrót angielskiej nazwy: safety exstra-low voltage) i także nie wymagają połączenia z przewodem ochronnym.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa