Standard ładowania samochodów elektrycznych type 2

Jest kilka popularnych standardów ładowania wykorzystywanych w obecnie produkowanych samochodach elektrycznych. Hegemonem na rynku europejskiego jest standard type 2.

Standard ładowania samochodów elektrycznych type 2

Jest kilka popularnych standardów ładowania wykorzystywanych w obecnie produkowanych samochodach elektrycznych. Hegemonem na rynku europejskiego jest standard type 2.

Type 2 to ładowanie z wykorzystaniem prądu zmiennego. Głównym elementem tego standardu jest oczywiście wtyczka przygotowana do łączenia pojazdu z punktem ładowania (rys. 1). Wtyczka ta ma stopień ochrony IP równy 44, co znaczy, że nie jest ona niestety w pełni szczelna. Należy to wziąć pod uwagę, oceniając względy bezpieczeństwa.

Rys. 1. Zdjęcie kabla do ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym w standardzie type 2 (źródło: https://www.conrad.pl/)

Rys. 2. Połączenia gniazda w standardzie type 2 do ładowania prądem zmiennym jedno- i trójfazowym (L1, L2, L3 – przewody fazowe, N − przewód powrotny, PE – przewód ochronny, CP – przewód wymiany informacji o ładowaniu, PP – przewód potwierdzający połączenie)

Rys. 3. Sposób połączeń wtyczki w standardzie type 2 do jedoczesnego ładowania prądem stałym i zmiennym (L1 – przewód fazowy, N – przewód powrotny, PE – przewód ochronny, + – zacisk dodatni do ładowania prądem stałym, - – zacisk ujemny do ładowania prądem stałym, CP – przewód wymiany informacji o ładowaniu, PP – przewód potwierdzający połączenie)

Standard type 2 zawiera dwa zaciski komunikacyjne. Pierwszy „PP” służy do sprawdzenia połączenia między obiektem ładowanym a ładującym. Drugi sygnał komunikacyjny „CP” – do wymiany informacji na temat pądu i napięcia ładowania. Połączenie to stosowane jest przy ładowaniu z wykorzystaniem prądu stałego, nie jest na ogół używane przy ładowaniu prądem zmiennym.

W przypadku ładowania prądem zmiennym są wykorzystywane pokładowe urządzenia przekształtnikowe. Ich zadaniem jest zamiana prądu zmiennego na stały i sterowanie wartością prądu i napięcia tak, aby przy optymalnym wykorzystaniu mocy przekształtnika doprowadzić do możliwie najszybszego ładowania akumulatora bez jego uszkodzenia. Ładowarki pokładowe pomimo swojej kompaktowej budowy są urządzeniami bardzo złożonymi. Związane jest to z tym, że charakteryzują się one poborem sinusoidalnego prądu i praktycznym brakiem przepływu mocy biernej.

Natomiast wiele ładowarek stacjonarnych jest zbudowanych w bardzo prosty sposób i niestety jakość prądu odbieranego z sieci odbiega znacznie od oczekiwań i może powodować poważne odkształcenia napięcia w punkcie przyłączenia. Oczywiście nie jest to reguła, istnieje wiele stacjonarnych układów ładowania, które charakteryzują się bardzo dobrą jakością energii elektrycznej.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej