Środki chroniące przed polem elektromagnetycznym

Do ochrony przed polem elektromagnetycznym stosowane są odstępy ochronne oraz ekranowanie. To ostatnie wykorzystuje się zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim.

Środki chroniące przed polem elektromagnetycznym

Do ochrony przed polem elektromagnetycznym stosowane są odstępy ochronne oraz ekranowanie. To ostatnie wykorzystuje się zarówno w środowisku pracy, jak i poza nim.

Ekranowanie chroniące przed polami elektrycznymi jest stosunkowo łatwe do zrealizowania i niezbyt kosztowne. Natomiast dla ochrony przed polami magnetycznymi muszą być stosowane specjalnie skonstruowane wielowarstwowe ekrany. Do ich wykonania stosuje się odpowiednio walcowane, cienkowarstwowe blachy wykonane ze specjalnych stopów złożonych z żelaza, manganu, niklu, molibdenu i miedzi.

Tańszym sposobem jest odsunięcie źródła PEM od obszaru, w którym promieniowanie jest niepożądane. Przykładem może być zastąpienie usytuowanych pod stropem szyn łączących transformator z rozdzielnicą we wbudowanej stacji transformatorowej kablem ułożonym przy podłodze. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć natężenie pola w pomieszczeniu nad stacją normalnie zawierające się w granicach od 2 do 10 A/m i poprawić sytuację w licznych lokalach mieszkalnych znajdujących się na następnej kondygnacji nad stacją w blokach realizowanych wg starych przepisów.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
pole elektromagnetyczne