Środki chroniące przed działaniem pola elektromagnetycznego

Do ochrony przed polami elektromagnetycznymi oprócz stosowania odstępów ochronnych zarówno w środowisku pracy, jak poza nim, może być stosowane ekranowanie.

Środki chroniące przed działaniem pola elektromagnetycznego

Do ochrony przed polami elektromagnetycznymi oprócz stosowania odstępów ochronnych zarówno w środowisku pracy, jak poza nim, może być stosowane ekranowanie.

Ekranowanie chroniące przed polami elektrycznymi jest stosunkowo łatwe do zrealizowania i niezbyt kosztowne. Natomiast dla ochrony przed polami magnetycznymi muszą być stosowane specjalnie skonstruowane wielowarstwowe ekrany. Do ich wykonania stosuje się odpowiednio walcowane, cienkowarstwowe blachy wykonane ze specjalnych stopów złożonych z żelaza, manganu, niklu, molibdenu i miedzi.

Tańszym sposobem jest odsunięcie źródła PEM od obszaru, w którym promieniowanie jest niepożądane. Przykładem może być zastąpienie, usytuowanych pod stropem, szyn łączących transformator z rozdzielnią we wbudowanej stacji transformatorowej, kablem ułożonym przy podłodze. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć natężenie pola w pomieszczeniu nad stacją normalnie zawierające się w granicach od 2 do 10 A/m i poprawić sytuację w licznych lokalach mieszkalnych znajdujących się w starych blokach, w których istnieją wbudowane stacje transformatorowe (rys. 1). Budynki te realizowano według starych przepisów.

Rys. 1. Stacja transformatorowa wbudowana w budynek mieszkalny z1957 roku (elewacja odnowiona) – widoczne okno pomieszczenia mieszkalnego nad komorą transformatorową (zdjęcie autora)

Zgodnie z § 182 obecnie obowiązującego rozporządzenia określającego warunki techniczne dla budynków, jeśli w budynku znajduje się stacja transformatorowa, musi być zachowana odległość 2,8 m od obrysu gabarytów stacji do najbliższych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski, członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Izby Inżynierów Budownictwa