Sposoby ochrony zasilaczy prądu stałego

Zasilacze mogą być wyposażone w funkcję ochrony przed przeciążeniem zabezpieczającą zasilacz i odbiory przed uszkodzeniem prądem nadmiarowym. Funkcja ta uaktywnia się, gdy prąd obciążeniowy wzrośnie ponad ustaloną wartość. Po dojściu prądu do wartości znamionowej funkcja ochrony samoczynnie się wyłącza.

Sposoby ochrony zasilaczy prądu stałego

Zasilacze mogą być wyposażone w funkcję ochrony przed przeciążeniem zabezpieczającą zasilacz i odbiory przed uszkodzeniem prądem nadmiarowym. Funkcja ta uaktywnia się, gdy prąd obciążeniowy wzrośnie ponad ustaloną wartość. Po dojściu prądu do wartości znamionowej funkcja ochrony samoczynnie się wyłącza.

Funkcja ochrony przed przepięciem realizowana jest zazwyczaj za pomocą układów tyrystorowych chroniących wyjście zasilacza przed skutkami uszkodzeń wewnętrznych, np. stabilizatora napięcia. W przypadku wzrostu napięcia wyjściowego ponad dopuszczalną wartość następuje wyłączenie napięcia wyjściowego. Po zaniku napięcia należy zasilacz wyłączyć, odczekać około 1 minuty i ponownie załączyć. Jeżeli napięcie na wyjściu się nie pojawi, świadczy to o wewnętrznym uszkodzeniu zasilacza. Niekiedy na wyjściu zasilacza stosowany jest bezpiecznik topikowy lub rezystor bezpiecznikowy.

Czasami zasilacze są zabezpieczane na wejściu przed zakłóceniami impulsowymi i przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi za pomocą układów warystorowych. Zadaniem warystorów jest „obcinanie” wszystkich wysokonapięciowych szybkich zakłóceń na poziomie około 350 V.

Obecność napięcia na zaciskach wyjściowych zasilacza sygnalizowana jest świeceniem zielonej diody LED, jeżeli wartość napięcia przekracza określoną minimalną wartość. Obniżenie się napięcia na wyjściu zasilacza poniżej dopuszczalnej wartości jest sygnalizowane przez zapalenie się diody sygnalizacyjnej (LED) czerwonej. Im bardziej spada napięcie na zaciskach wyjściowych, tym diody zielona i czerwona świecą ciemniej. Przy napięciu równym 0 obie diody są wyłączone

W przypadku wzrostu temperatury zasilacza ponad dopuszczalną wartość z powodu usterki wentylatora lub z innej przyczyny zadziała obwód ochronny przed przegrzaniem i zaświeci się wskaźnik alarmu. Należy natychmiast zasilacz wyłączyć spod napięcia, odczekać około 1 min i ponownie załączyć.

Autor: inż. Michał Świerżewski, absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej
Słowa kluczowe:
zasilacz prądu stałego