Sposób wykonania instalacji w budynku gospodarczym

Instalacje w budynkach gospodarczych muszą być dostosowane do funkcji oraz konstrukcji obiektu. W pomieszczeniach o wnętrzach suchych i ogrzewanych, ze ścianami i stropem lub sufitem pokrytych tynkiem, instalacja może być wykonana pod tynkiem lub w tynku. W pomieszczeniach wilgotnych wskazane jest układanie instalacji na wierzchu ścian bez względu na to, czy są otynkowane, czy też nie. W niektórych obiektach rozwiązania budowlane mogą narzucić konieczność stosowania więcej niż jednego sposobu układania instalacji.

Sposób wykonania instalacji w budynku gospodarczym

Instalacje w budynkach gospodarczych muszą być dostosowane do funkcji oraz konstrukcji obiektu. W pomieszczeniach o wnętrzach suchych i ogrzewanych, ze ścianami i stropem lub sufitem pokrytych tynkiem, instalacja może być wykonana pod tynkiem lub w tynku. W pomieszczeniach wilgotnych wskazane jest układanie instalacji na wierzchu ścian bez względu na to, czy są otynkowane, czy też nie. W niektórych obiektach rozwiązania budowlane mogą narzucić konieczność stosowania więcej niż jednego sposobu układania instalacji.

Przykładowo w budynku z otynkowanymi ścianami, ale stropodachem niepokrytym tynkiem instalacja na ścianach może być wykonana jako podtynkowa, natomiast przewody układane na stropodachu układane będą na wierzchu.

W pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, takich jak korytarze, strychy, pokoje wypoczynkowe do instalacji podtynkowych i wtynkowych stosuje się osprzęt podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych, zapylonych i zagrożonych pożarowo zaś – niezależnie od sposobu wykonania instalacji – używa się osprzętu o odpowiednim stopniu szczelności określanym w kodzie IP wg normy PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy instalować wyłącznie osprzęt w wykonaniu specjalnym, dostosowany do występującego stopnia zagrożenia.

Tabela 1. Dobór sposobu wykonania instalacji w pomieszczeniach rolniczych

Oznaczenia: p/t – pod tynkiem, n/t – na tynku, w/t – w tynku , w/k – w korytkach, n/d – na drabinkach,

niedopuszczalne

+ dopuszczalne

++ zalecane

1) Przewody z izolacją 750 V

2) Nie stosować w pokojach

3) Nie stosować w natryskach.

mgr inż. Janusz Strzyżewski
członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń
Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP,
członek Izby Inżynierów Budownictwa