Sposób montażu kolektorów słonecznych

Na półkuli północnej słońce przemieszcza się po południowej stronie nieba, dlatego też do maksymalnego wykorzystania energii słonecznej płaszczyzna nachylenia kolektora słonecznego musi być tak ustawiona, by promienie słoneczne padały na nią pod kątem jak najbardziej zbliżonym do prostego.

Sposób montażu kolektorów słonecznych

Na półkuli północnej słońce przemieszcza się po południowej stronie nieba, dlatego też do maksymalnego wykorzystania energii słonecznej płaszczyzna nachylenia kolektora słonecznego musi być tak ustawiona, by promienie słoneczne padały na nią pod kątem jak najbardziej zbliżonym do prostego.

W lecie zatem kąt nachylenia powinien wynosić 300, a w zimie 600 w kierunku południowym. Praktycznie przyjmuje się nachylenia w granicach od 300 do 450.. Niezależnie od kąta nachylenia kolektora drugą istotną sprawą jest właściwe jego umieszczenie w stosunku do stron świata. Optymalnym ustawieniem jest kierunek południowy. Możliwe są odchylenia od tego kierunku ku zachodowi lub wschodowi o kilka stopni, przy czym preferowany jest kierunek południowo-zachodni ze względu na większe nasłonecznienie i wyższą temperaturę otoczenia w godzinach popołudniowych.

Ponieważ optymalne ustawienie kolektorów nie zawsze jest możliwe, firmy oferujące ich dostawę opracowały metody uwzględniania tego problemu przy doborze wielkości powierzchni kolektorów.

Jeżeli dach jest spadzisty i odpowiednio ukierunkowany w stosunku do stron świata, kolektory można montować bezpośrednio na jego pokryciu lub w przypadku budowy nowego obiektu lub remontu pokrycia dachu kolektor może zostać wbudowany w konstrukcję pokrycia. W przypadku budynków istniejących kolektory montuje się na powierzchni dachu. Na dachu płaskim wskazane jest ustawienie kolektorów pod kątem na specjalnych wspornikach. W razie braku miejsca na dachu kontenery można ustawić na powierzchni ziemi. Ustawiając na płaskim dachu lub na terenie kilka kolektorów na wspornikach, należy pomiędzy nimi zachować taki odstęp, aby nie zacieniały się wzajemnie (rys. 1).

Rys. 1. Zasada rozmieszczania kolektorów usytuowanych na płaszczyźnie (szkic autora)

Nie zaleca się montowania kolektorów w płaszczyźnie poziomej ani też pionowo na elewacji budynku, ponieważ tak umieszczony kolektor traci ok. 30% swojej efektywności.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
kolektory słoneczne