Rezystancyjna metoda pomiaru poziomu cieczy

W metodach rezystancyjnej i pojemnościowej do pomiaru poziomu cieczy wykorzystywane są elektryczne właściwości mierzonej cieczy.

Rezystancyjna metoda pomiaru poziomu cieczy

W metodach rezystancyjnej i pojemnościowej do pomiaru poziomu cieczy wykorzystywane są elektryczne właściwości mierzonej cieczy.

Metody te umożliwiają obserwację zmian poziomu cieczy, zwłaszcza produktów tworzących osady, w procesach wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych oraz w procesach szybkozmiennych.

W celu wykonania pomiaru metodą rezystancyjną w zbiorniku instaluje się pionowy pręt z materiału przewodzącego, przez który płynie prąd. W miarę zmian poziomu cieczy, np. przy napełnianiu zbiornika, zmienia się wartość prądu upływu płynącego przez ciecz, a zatem i potencjał pręta, co pozwala na określenie poziomu cieczy w zbiorniku. W przypadku pomiaru tylko sygnalizującego zmianę poziomu wystarczające jest umieszczenie w zbiorniku dwóch elektrod. Gdy obie elektrody zanurzone są w cieczy, między nimi przepływa prąd, sygnalizujący górny poziom cieczy w zbiorniku. Tego rodzaju pomiary najczęściej stosuje się w rurociągach i niewielkich zbiornikach.

Autor: inż. Michał Świerżewski absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym.