PSALI – wspomaganie oświetlenia naturalnego elektrycznym

W pomieszczeniach stosunkowo niskich i głębokich oraz w innych przypadkach ograniczonego dostępu do światła dziennego dobre wyniki osiąga się, stosując systemy stałego, dodatkowego, sztucznego oświetlenia wnętrz określanego skrótem PSALI (ang. – Permanent Suplementary Artificial Lighting of Interiors).

PSALI – wspomaganie oświetlenia naturalnego elektrycznym

W pomieszczeniach stosunkowo niskich i głębokich oraz w innych przypadkach ograniczonego dostępu do światła dziennego dobre wyniki osiąga się, stosując systemy stałego, dodatkowego, sztucznego oświetlenia wnętrz określanego skrótem PSALI (ang. – Permanent Suplementary Artificial Lighting of Interiors).

W wyniku przeprowadzonych wieloletnich badań przyjęto kilka podstawowych zasad dotyczących stosowania PSALI. Światło dzienne powinno decydować o charakterze wnętrza, przy czym okna nie muszą zapewniać pełnego wymaganego poziomu natężenia oświetlenia. Strefy niedoświetlone światłem naturalnym muszą mieć zapewniony odpowiedni poziom natężenia oświetlenia nie mniejszy niż 300 lx, przy czym zalecaną wartością jest poziom 500 lx (uwaga: poziom natężenia oświetlenia musi być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach). Dla wyrównania rozkładu luminancji oświetlone powinny być także płaszczyzny pionowe. Wymaga to stosowania opraw oświetleniowych o odpowiednim rozsyle co najmniej klasy II, przy czym zalecana jest klasa III, względnie IV lub nawet V.

Są to oprawy zapewniające duży udział światła rozproszonego odbitego od sufitu i ścian i dzięki temu wyrównujące kontrasty luminancji i eliminujące możliwość powstawania olśnień.

Poziom natężenia oświetlenia sztucznego powinien być porównywalny z poziomem natężenia oświetlenia stref oświetlonych dostatecznie światłem dziennym. Istotną sprawą jest odpowiedni dobór barwy źródeł światła dla zapewnienia porównywalności z barwą światła naturalnego oraz wskaźnika oddawania barw. Z tego względu w systemie PSALI należy stosować lampy o wysokim wskaźniku oddawania barw R ≥ 85 oraz chłodno-białej (ok. 4300 K), względnie dziennej barwie światła (ok. 6000 K).

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa
Słowa kluczowe:
PSALI