Przewody w elektrowniach fotowoltaicznych

Używane w siłowni fotowoltaicznej przewody są przystosowane do pracy w specyficznych warunkach, jakie występują w elektrowni FV.

Przewody w elektrowniach fotowoltaicznych

Używane w siłowni fotowoltaicznej przewody są przystosowane do pracy w specyficznych warunkach, jakie występują w elektrowni FV.

Przewody stosowane w instalacjach napięcia stałego muszą spełniać wymagania zawarte w normie PN-HD 60364-7-712:2016-05 – wersja angielska – Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

Norma dotyczy instalacji elektrycznych systemów fotowoltaicznych przeznaczonych do zasilania całości lub części instalacji i/lub przesyłania wytwarzanej energii elektrycznej do sieci. Norma obejmuje instalację elektryczną systemu fotowoltaicznego, zaczynając od modułu lub zestawu modułów, a na punkcie połączenia z siecią systemu elektroenergetycznego kończąc. Wymagania zawarte w normie dotyczą również systemów niepołączonych z siecią.

Oferowane przez renomowane firmy przewody przeznaczone do instalacji łączącej elementy w elektrowni FV są trudnopalne i bezhalogenowe.

Autor: mgr inż. Janusz Strzyżewski członek Centralnego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, członek Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP, członek Izby Inżynierów Budownictwa