Pomiary napięcia i prądu rejestratorem danych pomiarowych

Rejestratorem danych pomiarowych możemy zmierzyć wartość skuteczną napięcia zmiennego, a także prąd.

Pomiary napięcia i prądu rejestratorem danych pomiarowych

Rejestratorem danych pomiarowych możemy zmierzyć wartość skuteczną napięcia zmiennego, a także prąd.

Przy mierzeniu napięcia skutecznego jesteśmy w stanie nie tylko konfigurować zakres napięcia mierzonego, ale − co ciekawe − również częstotliwość sygnału. Rejestratory wyposażone są w jednostki pomiarowe będące w stanie wykonać pomiar wartości skutecznej napięcia zmiennego o częstotliwości dochodzącej nawet do 1 MHz.

Możliwy jest także pomiar prądu wykonywany na ogół metodą bezpośrednią (maksymalnie do kilku amperów) lub pośrednio za pomocą przekładników prądowych. Innym sposobem wykorzystania rejestratora danych pomiarowych do wykonania pomiaru prądu jest zastosowanie przetwornika prądu w napięcie i zastosowanie kanału skonfigurowanego do pomiaru napięcia. W takiej sytuacji zebrane dane pomiarowe mierzone w woltach można łatwo przeliczyć na ampery. Najprostszym urządzeniem, jakiego można w takiej sytuacji użyć, jest oczywiście bocznik pomiarowy. Przepuszczając przez niego prąd, można zarejestrować spadek napięcia, a następnie wyliczyć z tego spadku i rezystancji bocznika, jaki prąd płynie w mierzonym obwodzie.

Istnieją też inne typy przetworników prądu w napięcie. Są to na przykład urządzenia wyposażone w czujnik Halla. W przypadku pomiaru wartości skutecznej prądu zmiennego rejestratory dają podobne możliwości wykonywania pomiarów jak w przypadku prądu stałego. Podobnie możliwe jest często także wykonanie pomiaru prądu o wysokiej częstotliwości, należy jednak pamiętać, że mierzenie prądów wysokiej częstotliwości jest obarczone dużą dozą niepewności. Wynika to z faktu, że samo urządzenie pomiarowe, a ściślej jego przewody probiercze mają dość dużą indukcyjność, co może spowodować, iż w zakresie kilkuset kiloherców pomiar będzie bardzo mocno przez te sondy zaburzony.

Autor: dr inż. Łukasz Rosłaniec absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie układów zasilania rezerwowego, rozproszonych źródeł energii, jakości energii elektrycznej, a także energoelektroniki